ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ ΤΩΝ ΑΝΕΛ ΓΙΑ ΑΣΤΙΚΗ ΔΙΩΞΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ ΚΑΙ ΥΦΥΠΟΥΡΓΩΝ

«Το μαχαίρι θα πρέπει να φτάσει επιτέλους στο κόκκαλο. Δεν είναι δυνατόν ακόμη και σήμερα, μετά από όλα όσα έχει περάσει ο ελληνικός λαός, το πολιτικό σύστημα να έχει εν ισχύ απαράδεκτες διατάξεις με τις οποίες ουσιαστικά να αποδίδεται ασυλία στο πολιτικό προσωπικό το οποίο έχει επιδείξει  παράνομες συμπεριφορές.

Ο λαός επιπροσθέτως δικαιούται να μάθει την αλήθεια για όλους όσους πλούτισαν εις βάρος του και οδήγησαν τη χώρα στην χρεοκοπία και την εξαθλίωση».

Με τα λόγια αυτά ο βουλευτής Λαρίσης κ. Βασίλης Κόκκαλης αιτιολόγησε την πρόταση νόμου που κατατέθηκε στη βουλή από τους ΑΝΕΛ και αφορά την «αστική δίωξη μελών Κυβέρνησης και Υφυπουργών ακόμη και με προσωπική κράτηση» για ποινικά αδικήματα, που τέλεσαν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους από το 1995 και εντεύθεν.

Την αιτιολογική έκθεση συνέταξε ο Λαρισαίος βουλευτής και  σ’ αυτή αναφέρονται τα εξής:

«Όπως είναι γνωστό η χώρα μας βιώνει από πενταετίας πρωτόγνωρες συνθήκες οικονομικής πίεσης και εξαθλίωσης μερίδας του κοινωνικού συνόλου, που έχουν σαφώς δημιουργήσει συνθήκες μείζονος ανθρωπιστικής κρίσης. Μέσα στο πλαίσιο αυτό αποτελεί ειλικρινώς καθημερινή και ζώσα πρόκληση η εξακολούθηση ισχύος του άρθρου 86 του Συντάγματος περί ειδικής σύντομης αποσβεστικής προθεσμίας για την άσκηση από τη Βουλή της ποινικής δίωξης κατά όσων διατελούν ή διετέλεσαν μέλη της Κυβέρνησης ή Υφυπουργοί για ποινικά αδικήματα, που τέλεσαν κατά την άσκηση των καθηκόντων τους, όπως ο νόμος ορίζει. Η Συνταγματική αυτή διάταξη εξουσιοδοτεί τον απλό νομοθέτη να εξειδικεύσει τους όρους και τις προϋποθέσεις για την άσκηση δίωξης. Όσον αφορά στις αστικές αποζημιώσεις των αδικημάτων, που τελέσθηκαν απ’ όσους διετέλεσαν κυβερνητικά στελέχη ουδέν κώλυμα υφίσταται, ώστε να θεσμοθετηθεί μία ειδική, σύντομη, ασφαλής και δίκαιη διαδικασία διεκδίκησης και αναγκαστικής είσπραξης αυτών από τους ενεχόμενους οφειλέτες. Στη διαδικασία αυτή θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτατη έμφαση στο πεδίο του εξαναγκασμού είσπραξης των οφειλών με ένα σύστημα αποτελεσματικό και άμεσο».

Παραγραφή

Σχετικά με την παραγραφή, μπορεί η απαίτηση έναντι μελών της Κυβέρνησης ή Υφυπουργών από την ειδική αυτή αδικοπραξία να παραγράφεται μετά από πενταετία, αφότου το Δημόσιο διέγνωσε πλήρως και υπηρεσιακώς τη ζημία και την έκτασή της, καθώς και τον υπόχρεο σε αποζημίωση, σε κάθε όμως περίπτωση η Πρόταση Νόμου των ΑΝΕΛ προβλέπει η απαίτηση αυτή να παραγράφεται μετά την πάροδο είκοσι ετών από την πράξη, δηλαδή αν ψηφιστεί φέτος, μετά το 1995 και εντεύθεν.

Επίσης εφόσον η επιδίκαση οποιουδήποτε ποσού υλικής ζημίας ή ηθικής βλάβης, σωρευτικά υπερβαίνουν το ποσό των 100.000 ευρώ, τότε υποχρεωτικά ακόμη και αυτεπαγγέλτως διατάσσεται προσωπική κράτηση των εμπλεκόμενων από δύο έως πέντε έτη, ακόμη και αν ο εναγόμενος οφειλέτης έχει ηλικία άνω των 65 ετών. Η προσωπική κράτηση αίρεται μόνο στις εξής περιπτώσεις: Εάν εξοφλήθηκε πλήρως η απαίτηση του ενάγοντος, εάν ο κρατούμενος υπερέβη το 80ο έτος της ηλικίας του κι αν ο κρατούμενος πάσχει από ανίατη ασθένεια, που επιφέρει αναπηρία μεγαλύτερη του 80%.

Ως προς την κοινοβουλευτική διαδικασία που προβλέπεται να ακολουθηθεί θα πρέπει τουλάχιστον τριάντα βουλευτές να καταθέσουν συγκεκριμένη αναφορά στο Προεδρείο της Βουλής τα στοιχεία της αδικοπρακτικής συμπεριφοράς εκείνου, που διατελεί ή διετέλεσε μέλος της Κυβέρνησης ή Υφυπουργός. Στη συνέχεια η Βουλή με απόφαση της απόλυτης πλειοψηφίας συστήνει Ειδική Κοινοβουλευτική Επιτροπή, που εντός τριάντα ημερών οφείλει να έχει προσδιορίσει τη ζημία του Δημοσίου.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com