ΣΥΜΦΩΝΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ Τ.Ε.Ι. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ SOUTH BOHEMIAN UNIVERSITY ΤΗΣ ΤΣΕΧΙΑΣ

Στις 15/10/2015, στην Λάρισα, αντιπροσωπεία του «South Bohemia University» που εδρεύει στη Τσέχικη Δημοκρατία, επισκέφθηκε το Τ.Ε.Ι Θεσσαλίας, καλεσμένοι της Διοίκησης του Ιδρύματος, για την υπογραφή συμφώνου συνεργασίας μεταξύ των δυο Ιδρυμάτων.

Συγκεκριμένα, η Αντιπρύτανης του Πανεπιστημίου Dr. Dagmar Skodova-Parmova, o Κοσμήτορας Dr. Ladislav Rolinek και ο Αναπληρωτής Κοσμήτορας Dr. Miloslav Lapka, συναντήθηκαν με τον Πρόεδρο του Ιδρύματος, Καθ. Παναγιώτη Γούλα καθώς και τους Αναπληρωτές Προέδρους κ.κ. Βελισσαρίου Ευστάθιο και Χαρτώνα Χρυσάφη.

Ο Πρόεδρος του Ιδρύματος, αφού ευχαρίστησε την Τσέχικη Αντιπροσωπεία που ανταποκρίθηκε στο κάλεσμα του Τ.Ε.Ι, ανέπτυξε ενδελεχώς την οργανωτική δομή το εκπαιδευτικό γίγνεσθαι που πραγματοποιείται στο Ίδρυμα (λειτουργία Σχολών, Τμημάτων, εργαστηρίων, λειτουργία αυτόνομων Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών, δράσεις Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου, σύγχρονης ακαδημαϊκής βιβλιοθήκης, αγροκτήματος, θερμοκηπίων, αθλητικών εγκαταστάσεων, καινοτόμες δράσεις που αναπτύσσονται μέσω της τεχνολογίας κ.α).

TEI2Επιπλέον ειδική αναφορά έγινε και για τις συνεργασίες με Πανεπιστήμια του Εσωτερικού και του Εξωτερικού, με φορείς των Δήμων και της Περιφέρειας Θεσσαλίας, με επιχειρήσεις κτλ.
Από πλευράς του SouthBohemiaUniversity, η Αντιπρύτανης, στα πλαίσια της συνεργασίας που ξεκινά μεταξύ των δύο Ιδρυμάτων ανταπέδωσε την ιδιαίτερη ευχαρίστηση για το κάλεσμα και την υποδοχή στην Ελλάδα και συγκεκριμένα, στο Τ.Ε.Ι.Θεσσαλίας. Επιπλέον, ανέπτυξε στους συνομιλητές, την οργάνωση και δομή του Πανεπιστημίου SouthBohemia. H ίδρυση του χρονολογείται πριν 25 χρόνια, και δημιουργήθηκε αρχικά με βάση τις Σχολές Γεωπονίας, Οικονομίας και Βιολογίας.

Απασχολεί 1800 άτομα συνολικά, εκ των οποίων οι 300 είναι το εκπαιδευτικό προσωπικό. Αξιοσημείωτη είναι και η 948η θέση σε παγκόσμια κατάταξη που λαμβάνει το Πανεπιστήμιο σε ότι αφορά την εκπαιδευτική και ερευνητική επάρκεια.
Το εκπαιδευτικό του πρόγραμμα που είναι σύμφωνο με την οδηγία της Bologna της Ιταλίας, με απόκτηση διπλώματος Βacalaureat (στα 3 χρόνια) και συνέχιση με μεταπτυχιακές (2 χρόνια) και διδακτορικές σπουδές (3 χρόνια). Το πρόγραμμα απονομής μεταπτυχιακών και διδακτορικών σπουδών που ξεκίνησε το 2007, πραγματοποιείται και από απόσταση και η διάρκεια των σπουδών είναι από 3-5 χρόνια. Αξιόλογη είναι η μακρόχρονη εμπειρία στην κοινή έκδοση διπλωμάτων, απόρροια των συνεργασιών μεταξύ των Πανεπιστημίων.

Να σημειωθεί ότι οι δεσμοί μεταξύ των δυο Ιδρυμάτων είναι άρρηκτα δεμένοι, μιας και στα πλαίσια της ανταλλαγής φοιτητών Erasmus, είναι πολλοί οι σπουδαστές του SouthBohemiaUniversity και γενικότερα Πανεπιστημίων της Τσέχικης Δημοκρατίας, που φοιτούν στο Τ.Ε.Ι./Θεσσαλίας καθ’ όλη την ακαδημαϊκή χρονιά.
Το Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας και το «SouthBohemiaUniversity» στοχεύοντας στην καινοτομία, την ανάπτυξη και την εξωστρέφεια προχώρησαν στην υπογραφή συμφώνου συνεργασίας.
Οι βασικοί στόχοι της συνεργασίας των δύο Ιδρυμάτων περιλαμβάνουν:
1. Τη δικτύωση και συνεργασία των ερευνητικών Τμημάτων και Εργαστηρίων των Ιδρυμάτων και την από κοινού αξιοποίηση των υποδομών και της τεχνογνωσίας τους.
2. Την αμοιβαία θέληση για την διεθνοποίηση των Προγραμμάτων Σπουδών τους.
3. Την καθιέρωση προγραμμάτων ανταλλαγής φοιτητών (Erasmus).
4. Την προώθηση διεθνών θεσμικών δικτύων, που θα διευκολύνουν και θα προάγουν την έρευνα. .
5. Τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας των Ιδρυμάτων σε εθνικό και διεθνές επίπεδο.

Τα δύο Ιδρύματα θα αναπτύξουν συνέργειες σε όλους τους τομείς όπου υπάρχει κοινό εκπαιδευτικό, επιστημονικό και ερευνητικό ενδιαφέρον και θα επιδιώξουν να ενθαρρύνουν την ευρύτερη ανάπτυξη των σχέσεων τους με τους κοινωνικούς, οικονομικούς και πολιτιστικούς φορείς των χωρών τους.
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι αποφασίστηκε και η υπογραφή συμφώνου συνεργασίας και σε επίπεδο απονομής Διδακτορικών Διπλωμάτων αρχικά από τις Σχολές Οικονομίας των δυο Ιδρυμάτων, και στη συνέχεια από τις υπόλοιπες σχολές.
Κατά την διάρκεια της επίσκεψης στο ΤΕΙ Θεσσαλίας συμμετείχαν και ως ομιλητές στο 10ο Συνέδριο « Management of International Business and Economics Systems (MIBES) που πραγματοποιείται στο ίδρυμα από 15-17 Οκτωβρίου 2015.
Παρόντες στις συνομιλίες, εκτός της Διοίκησης του ΤΕΙ Θεσσαλίας, ήταν ο Καθηγητής του Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων κ. Λάμπρος Σδρόλιας, ο οποίος πραγματοποιεί το PostDoc στο συγκεκριμένο Πανεπιστήμιο, καθώς και ο Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Μηχανικής Βιοσυστημάτων κ. Ιωάννης Γράβαλος.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com