ΠΟΙΟΙ ΕΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΗΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ  ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ

 

Από την Αντιδημαρχία Πολιτισμού, Νεολαίας, Τουρισμού, Εθελοντισμού & Εξυπηρέτησης του Πολίτη ανακοινώνεται ότι έχουν αναρτηθεί οι πίνακες (εγκριθέντων και απορριφθέντων) εκείνων που είχαν υποβάλει αίτημα συμμετοχής για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ι «Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδρομής (Ε.Β.Υ.Σ) του ΤΕΒΑ».

Τα αποτελέσματα αναρτήθηκαν στο Δήμο Ελασσόνας  και στην Αντιδημαρχία Πολιτισμού, Νεολαίας, Τουρισμού, Εθελοντισμού & Εξυπηρέτησης του Πολίτη και στην ιστοσελίδα του Δήμου.

Το σύνολο Αιτήσεων στο δήμο Ελασσόνας ήταν  484. Οι εγκριθείσες Αιτήσεις είναι 375. Οι απορριφθείσες Αιτήσεις είναι 109. Ωφελούμενα Μέλη : 737, Απορριφθέντα Μέλη : 276

Ημερομηνία υποβολής ενστάσεων από 21/10/2015 έως 29/10/2015 στην Αντιδημαρχία Πολιτισμού, Νεολαίας, Τουρισμού, Εθελοντισμού & Εξυπηρέτησης του Πολίτη.

Για να δείτε τους κωδικούς των εγκριθέντων και απορριφθέντων πατήστε ΕΔΩ.

 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com