ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΤΟΥ 2016 ΣΤΟ Δ.Σ. ΤΥΡΝΑΒΟΥ

Με κυρίαρχα θέματα τον καθορισμό των δημοτικών τελών για το 2016 και τη συζήτηση για τη β’ φάση του Γ.Π.Σ. Αμπελώνα συνεδριάζει την Πέμπτη 29 Οκτωβρίου στις 7:00 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο του δήμου Τυρνάβου. Αναλυτικά τα θέματα ημερήσιας διάταξης είναι:

 1. Αποδοχή δωρεάς συμβολαιογραφικών εξόδων από την κ. Αρβανίτη Περιστέρα εις μνήμη του αδελφού της.
 2. Αποδοχή δωρεάς εξοπλισμού και υποστήριξης WiFi HotSpot στην Κεντρική Πλατεία Τυρνάβου από την εταιρεία Tirnavos.com – Θανάσης Μιτσόγλου.
 3. Αποδοχή της αριθ. πρωτ. 9586/06-10-2015 προέγκρισης δημοπράτησης του έργου «Δημιουργία Κέντρου Φροντίδας Παιδιών – Βρεφονηπιακού Σταθμού Αργυροπουλίου».
 4. Καθορισμός χρήσης ανέγερσης «Κέντρου Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων – ΚΑΠΗ» στα Δένδρα (αριθ. πρωτ. 1613/106494/01-10-2015 έγγραφο του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων).
 5. Επικαιροποίηση της αριθ. 8/2015 μελέτης του έργου «Κέντρο πολιτιστικών δραστηριοτήτων – Κοινοτικό Αναψυκτήριο (ΚΑΠΗ) με νέο τίτλο «Κέντρο Πολιτιστικών Δραστηριοτήτων – ΚΑΠΗ».
 6. Γνωμοδότηση επί της Β2 Σταδίου της μελέτης «Αναθεώρηση και Επέκταση Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου (ΓΠΣ) Δήμου Αμπελώνα.
 7. Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου «Επισκευές και συντηρήσεις αστικών υποδομών».
 8. Τροποποίηση του κοινόχρηστου χώρου (ΚΧ) μεταξύ των Ο.Τ. 33 και Ο.Τ. 34 του εγκεκριμένου σχεδίου Αμπελώνα.
 9. Απόδοση ποσού στην Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Τυρνάβου (Κ.Ε.Δ.Η.Τ.) για την υλοποίηση του προγράμματος «Κέντρα Στήριξης Ρομά και Ευπαθών Ομάδων».
 10. Αποδοχή επιχορήγησης στο Δήμο Τυρνάβου για την κάλυψη λειτουργικών και λοιπών γενικών δαπανών των σχολείων Α/θμιας & Β/θμιας εκπαίδευσης. – Κατανομή της επιχορήγησης στις Σχολικές Επιτροπές Δήμου Τυρνάβου. (αριθ. πρωτ. 36698/20-10-2015 απόφαση ΥΠ.ΕΣ.)
 11. 12η αναμόρφωση προϋπολογισμού και 7η τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος του Δήμου Τυρνάβου, οικονομικού έτους 2015.
 12. Έγκριση Έκθεσης Εκτίμησης και Καταμέτρησης για την εκποίηση δημοτικού αγροτεμαχίου στην Δ.Κ. Τυρνάβου.
 13. Έγκριση εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 195 του ν. 3463/2006.
 14. Έγκριση εκμίσθωσης δημοτικού αγροτεμαχίου στην Τ.Κ. Δαμασίου.
 15. Διενέργεια επαναληπτικής δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού αγροτεμαχίου στην Τ.Κ. Δένδρων.
 16. Έγκριση εκμίσθωσης δημοτικού ακινήτου στον οικισμό αθιγγάνων του Δήμου Τυρνάβου.
 17. Καθορισμός Δικαιώματος Βοσκής του Δήμου Τυρνάβου για το έτος 2016.
 18. Καθορισμός Τέλους Λαϊκής Αγοράς του Δήμου Τυρνάβου για το έτος 2016.
 19. Καθορισμός Τέλους Καθαριότητας & Φωτισμού του Δήμου Τυρνάβου για το έτος 2016.
 20. Καθορισμός Τέλους Χρήσης Κτηνοτροφικής Γεώτρησης περιοχής Δαμασουλίου του Δήμου Τυρνάβου, για το έτος 2016.
 21. Καθορισμός Τελών & Δικαιωμάτων Νεκροταφείου του Δήμου Τυρνάβου, για το έτος 2016.
 22. Καθορισμός Τέλους Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ) του Δήμου Τυρνάβου, για το έτος 2016.
 23. Καθορισμός Τελών Χρήσεως Κοινόχρηστων Χώρων του Δήμου Τυρνάβου, για το έτος 2016.
 24. Καθορισμός Τέλους Διαφήμισης του Δήμου Τυρνάβου, για το έτος 2016.
 25. Καθορισμός Φόρου Ηλεκτροδοτούμενων Χώρων του Δήμου Τυρνάβου, για το έτος 2016.
 26. Επί αιτήσεως του Αγροτικού Συνεταιρισμού Δένδρων «ΑΡΓΙΣΣΑ», με την οποία ζητά τον επαναπροσδιορισμό των δημοτικών τελών.
 27. Έγκριση αποζημίωσης Δημάρχου για μετάβαση στην Αθήνα προς εκτέλεση υπηρεσίας. – Ψήφιση πίστωσης.
 28. Διαγραφές χρεών.
 29. Επί αιτήσεως του κ. Ζάμπου Φώτιου, με την οποία ζητά την κατάργηση αναβλητικών αιρέσεων εκποίησης οικοπέδου στην Τ.Κ. Δένδρων.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com

1 Comment

Comments are closed.