ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΣΤΗΝ Ε.Ε. ΤΗΣ Δ.Ο.Ε. Ο Δ. ΠΑΠΑΠΟΣΤΟΛΟΥ

Συγκροτήθηκε σε σώμα στη  συνεδρίαση της 2ης Νοεμβρίου 2015 η Ελεγκτική Επιτροπή της Διδασκαλικής Ομοσπονδίας Ελλάδας.

ΠΡΟΕΔΡΟΣ : Παπαποστόλου Δημήτριος

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: Κέγκος Φίλιππος

ΜΕΛΗ: Αγαπητός Θανάσης

Ζαπάντης Νίκος

Τραμπάκουλος Ηλίας

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com