ΣΕ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΧΩΡΟΙ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΟ ΑΡΧΟΝΤΙΚΟ ΚΑΡΑΣΣΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ

Φανερή πλειοδοτική δημοπρασία για την εκμίσθωση δημοτικών χώρων στον περιβάλλοντα χώρο του Αρχοντικού Καράσσου στον Τύρναβο κατά τη διάρκεια των χριστουγεννιάτικων εορτών και εκδηλώσεων από 12-12-2015 ως και 03-01-2016, προχωρά η δημοτική αρχή.

Οι χώροι που δημοπρατούνται είναι:

Στεγασμένος χώρος 100,00 τ.μ. περίπου για την εγκατάσταση καφέ-αναψυκτηρίου 400,00 €

Τρεις (3) υπαίθριοι χώροι 10,00 τ.μ. περίπου έκαστος για την πώληση γλυκών, ξηρών καρπών, ζαχαρωτών κ.τ.λ. 50,00 € έκαστος

Η δημοπρασία για την εκμίσθωση των ανωτέρω χώρων θα διεξαχθεί την Παρασκευή 4 Δεκεμβρίου 2015 και ώρα 10:00 στο ­Δημοτικό Κατάστημα Τυρνάβου ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής.

Για να γίνει κάποιος δεκτός ως πλειοδότης πρέπει να καταθέσει στην Επιτροπή γραμμάτιο συστάσεως εγγυήσεως του Ταμείου Παρακαταθηκών &­ Δανείων ποσού 10% στην τιμή εκκίνησης κάθε θέσης ή ισόποση εγγυητική επιστολή

αναγνωρισμένης Τράπεζας για συμμετοχή στον διαγωνισμό ή το αντίστοιχο ποσό με μετρητά με την έκδοση σχετικού αποδεικτικού εκ μέρους του ­δήμου.

Οι όροι της σχετικής διακήρυξης βρίσκονται στον δ­ήμο Τυρνάβου, των οποίων οι  ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν γνώση κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com