ΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΗ Η ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΣΗ ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΕΓΚΥΚΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

Σύμφωνα με το Π.Δ. 50/96 η υποβολή των αιτήσεων μετάθεσης των εκπαιδευτικών πραγματοποιείται το Νοέμβριο μήνα. Ο Νοέμβριος έφυγε και δυστυχώς έως σήμερα η εγκύκλιος μεταθέσεων δεν έχει εκδοθεί.

Η αδικαιολόγητη και ανεύθυνη καθυστέρηση της υποβολής των αιτήσεων πιστοποιεί την έλλειψη σχεδιασμού, προγραμματισμού και υπεύθυνης εκπαιδευτικής πολιτικής. Εκτός κι αν κάποιοι δεν κατανοούν πως η μετάθεση αποτελεί σημαντική μεταβολή στην υπηρεσιακή κατάσταση του κάθε εκπαιδευτικού.

Ως αιρετός ΚΥΣΠΕ καλώ την πολιτική ηγεσία να μην παίζει με την αγωνία και την αξιοπρέπεια των εκπαιδευτικών. Πρέπει άμεσα να εκδοθεί η εγκύκλιος για την υποβολή των αιτήσεων μετάθεσης. Η όποια επιπλέον καθυστέρηση θα δημιουργήσει προβλήματα στο σύνολο των υπηρεσιακών μεταβολών. Ταυτόχρονα πρέπει να προχωρήσουμε στην επανεξέταση και αναθεώρηση του θεσμικού πλαισίου των μεταθέσεων, να προχωρήσουμε σ’ ένα πιο απλό, πιο δίκαιο, πιο αντικειμενικό και αποδεκτό από το σύνολο της εκπαιδευτικής κοινότητας νομοθετικό πλαίσιο.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com