ΑΠ. ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ: ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΣ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΠΛΑΣΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ Ο ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΟΥ 2016

Τα κυριότερα στοιχεία του προϋπολογισμού καθώς και τη στόχευση της δημοτικής αρχής που θα παρουσιασθεί αύριο στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, περιέγραψε σήμερα στους δημοσιογράφους ο δήμαρχος Λαρισαίων Απόστολος Καλογιάννης πλαισιωμένος από τους αντιδημάρχους Οικονομικών και Πολεοδομίας κ.κ Π. Νταή και Δ. Μαβίδη.

«Πρόκειται για ένα πραγματικό όσο και ρεαλιστικό προϋπολογισμό ύψους 111 εκατομμυρίων ευρώ περίπου χωρίς κανένα πλασματικό στοιχείο που θα υλοποιηθεί σε ποσοστό που θα αγγίξει το 100% χάρη και στην τεράστια προσπάθεια περιορισμού των δαπανών», τόνισε ο δήμαρχος Λαρισαίων περιγράφοντας παράλληλα και τη στόχευσή του που αφορά την ανακούφιση των ευπαθών κοινωνικών ομάδων με απαλλαγές τελών, την απρόσκοπτη λειτουργία των δομών του δήμου και τον εξορθολογισμό των δαπανών για την υλοποίηση έργων συντήρησης στην πόλη.

«Από την Άνοιξη θα εμφανίσουμε ένα νέο πρόσωπο της πόλης», ήταν η χαρακτηριστική τοποθέτηση του κ. Καλογιάννη, ο οποίος επεσήμανε ότι με βάση το νέο προϋπολογισμό διατίθενται 280.000 ευρώ στις δημοτικές και τοπικές κοινότητες για έργα και εκδηλώσεις που θα προτείνουν, και παρά τις δύσκολες πολιτικές και οικονομικές συνθήκες «που δεν δίνουν στην Τ.Α τον «αέρα» να σχεδιάσει».

Παίρνοντας το λόγο ο αντιδήμαρχος Οικονομικών έκανε ειδική αναφορά στην επιτροπή διαβούλευσης και στη συμμετοχική διαδικασία που ακολουθήθηκε για τη διαμόρφωση του προϋπολογισμού περιγράφοντας τις αρχές «ειλικρίνειας και ακρίβειας που τον διέπουν», ενώ όπως ανακοίνωσε ο αντιδήμαρχος Πολεοδομίας ο σχεδιασμός του 2016 κινείται στο πνεύμα του προηγούμενου έτους, με το τεχνικό πρόγραμμα να αφορά στη δημοπράτηση έργων ύψους 7,3 εκ. ευρώ από ίδιους πόρους που θα αλλάξουν την εικόνα της Λάρισας.

ΣΤΟΧΕΥΣΕΙΣ -ΕΠΙ∆ΙΩΞΕΙΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

Οπως αναφέρθηκε στη συνέντευξη Τύπου στη νέα περίοδο, η οποία είναι αδιαµφισβήτητα δύσκολη, η βούληση του ∆ήµου, η οποία εκφράζεται µέσα από τη διαδικασία σύνταξης του νέου προϋπολογισµού έτους 2016, είναι η ευκαιρία να σταθεί ο ∆ήµος αρωγός στους δοκιµαζόµενους πολίτες µε την παροχή ενός κοινωνικού διχτυού ασφαλείας µε δράσεις και έργα που θα είναι περισσότερο αποτελεσµατικά και επωφελή για το σύνολο της τοπικής κοινωνίας.

  • Κεντρικό γνώρισμα του είναι ότι πρόκειται για ένα πραγματικό και ρεαλιστικό προυπολογισμό, ο οποίος θα εκτελεστεί στο σύνολό του. Είναι χαρακτηριστικό ότι ο προυπολογισμός του 2015 υλοποιείται σε πολύ μεγάλο ποσοστό και πάνω από την δέσμευση του 90%, που είχαμε θέσει ως στόχο.

Μέσα από εφαρµογή του προϋπολογισµού αυτού η δηµοτική αρχή στοχεύει:

  • Στην αντιµετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης , µέσα από τις πολιτικές ανακούφισης των ευπαθών κοινωνικών οµάδων µε την απαλλαγή ή την µεγάλη µείωση των δηµοτικών τελών που ήδη έχουµε υλοποιήσει καθώς και το πάγωµα των δηµοτικών ανταποδοτικών τελών για όλους.
  • Επιδίωξή της ∆ηµοτικής Αρχής είναι αφενός να µην επιβαρύνει τους δηµότες µε αυξήσεις τελών, φόρων ή επιβολή νέων και αφετέρου να διαθέτει κονδύλια για την υποστήριξη των ιδιαίτερα οικονοµικά αδυνάτων συµπολιτών µας, µέσω κοινωνικών δράσεων που αναλαµβάνει.
  • Στην απρόσκοπτη λειτουργία όλων των δοµών του ∆ήµου , έστω και αν για κάποια προγράµµατα που µέχρι σήµερα χρηµατοδοτούνται από το ΕΣΠΑ ή και άλλες πηγές , διακοπεί η χρηµατοδότησή τους.
  • Στην εξοικονόµηση πόρων και την δηµιουργία οικονοµιών κλίµακας µε στόχο την συνεχή µείωση, µέσω νέου σχεδιασµού, των λειτουργικών δαπανών και την διάθεση των κονδυλίων που θα εξοικονοµήσουµε, ιδιαίτερα σε απαραίτητα έργα συντήρησης των υποδοµών της πόλης.
  • Στην ενεργοποίηση των πολιτών µέσω των συµβουλίων των δηµοτικών και τοπικών κοινοτήτων στα πλαίσια της πρότασης για αλλαγή των σχέσεων µεταξύ τοπικής εξουσίας και πολιτών, µε στόχο να αποκτήσουν οι πολίτες ενεργό ρόλο στον καθορισµό και την υλοποίηση των επενδυτικών προτεραιοτήτων της τοπικής αυτοδιοίκησης στην κατεύθυνση της συµµετοχικής διαδικασίας διαβούλευσης που αφορά τις προτάσεις του προϋπολογισµού σε επίπεδο δηµοτικών διαµερισµάτων.

Για πρώτη φορά φέτος, και στο πλαίσιο του συμμετοχικού προυπολογισμού, ο Δήμος Λαρισαίων, αποφάσισε την κατανομή 12.000 ευρώ σε κάθε Δημοτική και Τοπική Κοινότητα, τα οποία θα διατεθούν για την υλοποίηση μικρών έργων,  που θα υλοποιηθούν μετά από προτάσεις  των συμβουλίων. Η υλοποίηση των συγκεκριμένων προτεινόμενων έργων είναι δεσμευτική για τη δημοτική αρχή.

  • Στην αναβάθµιση της υλικοτεχνικής υποδοµής και λειτουργίας των υπαρχουσών δοµών της Κοινωνικής Πολιτικής και στην δηµιουργία νέων. Όχι µόνο διατηρούµε όλες τις κοινωνικές δοµές των προηγούµενων ετών, αλλά τις ενισχύουµε µε τη δηµιουργία νέων, όπως η ίδρυση του Υπνωτηρίου Αστέγων µε τον απαραίτητο νέο εξοπλισµό του, την δηµιουργία της νέας δοµής για την υλοποίηση των παρεµβάσεων στα πλαίσια του προγράµµατος ‘’ Επισιτιστικής και Βασικής Υλικής Συνδροµής του Ταµείου Ευρωπαϊκής Βοήθειας για τους Απόρους ( ΤΕΒΑ ).

ΤΟ ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Το τεχνικό πρόγραμμα του Δήμου Λαρισαίων για το 2016, περιλαμβάνει έργα ύψους 9,5  εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 6, 3 εκατ. αφορούν έργα από ιδιους πόρους.

Εννοείται ότι ο Δήμος προετοιμάζεται και θα συνεχίζει να ετοιμάζεται ενόψει του ανοίγματος του νέου ΕΣΠΑ.

Παράλληλα, τονίζεται ότι στα παραπάνω έργα περιλαμβάνονται έργα που αφορούν στο τεχνικό πρόγραμμα του 2015 και τα οποία δεν έχουν ξεκινήσει λόγω των σημαντικών καθυστερήσεων που έχουν προκύψει κατά τη διάρκεια της χρονιάς από το έλεγχο κεφαλαίων.

Το Τεχνικό Πρόγραμμα επικεντρώνεται κυρίως σε έργα οδοποιίας, συντηρήσεων και ηλεκτροφωτισμού, προκειμένου να βελτιωθεί η εικόνα της πόλης, στο κέντρο και τις συνοικίες, η οποία είχε μείνει ασυντήρητη για πολλά χρόνια. Εκτός των βελτιώσεων της κατάστασης της πόλης, το πρόγραμμα εστιάζεται σε έργα εντάσεως εργασίας, συνεχιζοντας έτσι το σχεδιασμό του 2015.

Βασικός στόχος της δημοτικής αρχής είναι  σε μια τριετία  να ολοκληρωθούν έργα όπως αυτά της οδοποιίας και με την πάροδο της 3ετίας να μείνουν μόνο οι συντηρήσεις.

Δημοπρατήθηκε ήδη το έργο της διαμόρφωσης τμήματος του κτιρίου του Κληροδοτήματος Καρανίκα (απέναντι από το Δημαρχείο), με προυπολογισμό ύψους 560.000 ευρώ.

Στο κτίριο, όταν διαμορφωθεί θα στεγαστούν υπηρεσίες και δομές του Δήμου.

Επίσης, το 2016 θα είναι η χρονιά που ο Δήμος θα ξεκινήσει μεγάλο πρόγραμμα με στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας. Το πρόγραμμα  περιλαμβάνει έργα στον οδοφωτισμό, με την υλοποίηση των οποίων εκτιμάται ότι θα υπάρξει σημαντικό οικονομικό όφελος για το Δήμο.  Τον Ιανουάριο θα έχουν ολοκληρωθεί οι σχετικές μελέτες, οπότε θα ανοίξει ο δρόμος για την υλοποίηση του έργου.

Ειρήνη Παπουτσή

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com