Η ΕΛΜΕ ΖΗΤΑ ΝΑ ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΤΑ ΒΙΟΡΑΦΙΚΑ ΤΩΝ ΕΠΙΛΕΧΘΕΝΤΩΝ ΣΤΟ ΠΥΣΔΕ ΛΑΡΙΣΑΣ

Το Δ.Σ. της Ε.Λ.Μ.Ε. ν. Λάρισας, στη συνεδρίαση της Τετάρτης 9 Δεκεμβρίου 2015, αποφάσισε ομόφωνα,  να ζητήσει από την Περιφερειακή Διευθύντρια Εκπαίδευσης Θεσσαλίας , στο πλαίσιο της  δημοσιότητας και  της διασφάλισης της διαφάνειας, να αναρτήσει στην ιστοσελίδα της  Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Θεσσαλίας

τα ονόματα των εκπαιδευτικών που υπέβαλλαν αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τον ορισμό τους, είτε ως Αναπληρωτές του Προέδρου, είτε ως μέλη, για τη συγκρότηση του Π.Υ.Σ.Δ.Ε Ν. ΛΑΡΙΣΑΣ καθώς και τα  βιογραφικά σημειώματά τους, από τα οποία προκύπτει η διοικητική και διδακτική τους εμπειρία, η επιστημονική και παιδαγωγική τους κατάρτιση, καθώς και η γενικότερη κοινωνική προσφορά τους και συμμετοχή τους σε συλλογικές δράσεις.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com