ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΚΑΙ ΣΥΜΒΟΥΛΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Είναι γνωστό ότι, οι σπουδαιότερες μεταβολές της υπηρεσιακής κατάστασης των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης έχουν ανατεθεί από το Σύνταγμα στα Υπηρεσιακά Συμβούλια.

Το συμβούλιο του Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε. ήταν η βάση των Περιφερειακών Συμβουλίων Επιλογής Διευθυντών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και αναρτήθηκαν στη Διαύγεια, ύστερα από σχετικές προτάσεις που έκαναν οι Περιφερειακοί Διευθυντές Εκπαίδευσης.

Το συμβούλιο του Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε. είναι το εξής:

Άρθρο 5

Σύνθεση Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε.

Στην έδρα κάθε περιφερειακής διεύθυνσης εκπαίδευσης λειτουργεί πενταμελές υπηρεσιακό και πειθαρχικό συμβούλιο για το εκπαιδευτικό προσωπικό πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης της περιοχής της περιφερειακής διεύθυνσης εκπαίδευσης, που αποτελείται από:

α) τον περιφερειακό διευθυντή εκπαίδευσης, ως πρόεδρο, που αναπληρώνεται από διευθυντή πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης,

β) τον προϊστάμενο του τμήματος επιστημονικής παιδαγωγικής καθοδήγησης πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, ως αντιπρόεδρο που αναπληρώνεται από σχολικό σύμβουλο προσχολικής αγωγής ή δημοτικής εκπαίδευσης,

γ) ένα διευθυντή πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, που αναπληρώνεται από άλλο διευθυντή πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και σε περίπτωση έλλειψης από προϊστάμενο γραφείου πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης,

δ) δύο τακτικούς αιρετούς εκπροσώπους των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, που αναπληρώνονται από δύο αναπληρωματικούς αιρετούς εκπροσώπους αυτών.

Α.Π.Υ.Σ.Π.Ε.Θεσσαλίας:

  1. Αναστασοπούλου Ελένη, Περιφερειακή Διευθύντρια Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας, ως Πρόεδρος με αναπληρώτριά της την Μητσιάνη-Ματθαιοπούλου Θεοδώρα, Διευθύντρια Α/θμιας Εκπ/σης Μαγνησίας, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ70.
  1. Αγαπητού Παρασκευή, Προϊσταμένη του Τμήματος Επιστημονικής – Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας, Σχολική Σύμβουλος της 31ης περιφέρειας Σχολικών Συμβούλων Προσχολικής Αγωγής, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ60, ως Αντιπρόεδρος με αναπληρωτή της τον Καραδήμο Δημήτριο, Σχολικό Σύμβουλο της 1ης Περιφέρειας Σχολικών Συμβούλων Δημοτικής Εκπαίδευσης Λάρισας, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ70.
  1. Καφανέλης Χαράλαμπος, Διευθυντής Α/θμιας Εκπ/σης Τρικάλων, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ70, ως μέλος με αναπληρώτριά του την Μητσιάδη Ευθυμία, Διευθύντρια Α/θμιας Εκπ/σης Καρδίτσας, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ70.
  1. Νάστος Γεώργιος, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ70, αιρετός εκπρόσωπος των εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης, ως μέλος με αναπληρώτριά του την Σφήκα Αγγελική, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ60, αιρετό εκπρόσωπο των εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης.
  1. Καλέμας Απόστολος, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ70, αιρετός εκπρόσωπος των εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης, ως μέλος με αναπληρωτή του τον Πουλαράκη Ιωάννη, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ70, αιρετό εκπρόσωπο των εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης

Το Περιφερειακό Συμβούλιο Επιλογής Διευθυντών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας είναι το εξής:

  1. Αναστασοπούλου Ελένη, Περιφερειακή Διευθύντρια Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας, ως Πρόεδρος με αναπληρωτή του τον Ντάμπλια Χρήστο, Προϊστάμενο του Τμήματος Επιστημονικής – Παιδαγωγικής Καθοδήγησης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Θεσσαλίας, Σχολικό Σύμβουλο κλάδου ΠΕ02 με έδρα την Λάρισα.
  1. Ανδρέου Ελένη, μέλος ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, ως μέλος με αναπληρωτή της τον Τσιόκανο Αθανάσιο, μέλος ΔΕΠ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.
  1. Κοτοπούλης Θωμάς, σχολικός σύμβουλος της 1ης Περιφέρειας Δημοτικής Εκπαίδευσης Καρδίτσας, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ70, ως μέλος, με αναπληρώτριά του την Παπαδημητρίου Άρτεμη, σχολική σύμβουλο της 11ης Περιφέρειας Προσχολικής Αγωγής, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ60.
  1. Νάστος Γεώργιος, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ70, αιρετός εκπρόσωπος των εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης, ως μέλος με αναπληρώτριά του την Σφήκα Αγγελική, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ60, αιρετό εκπρόσωπο των εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης.
  1. Καλέμας Απόστολος, εκπαιδευτικός κλάδου ΠΕ70, αιρετός εκπρόσωπος των εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης, ως μέλος με αναπληρωτή του τον Πουλαράκη Ιωάννη, εκπαιδευτικό κλάδου ΠΕ70, αιρετό εκπρόσωπο των εκπαιδευτικών Α/θμιας Εκπ/σης.

Με λίγα λόγια τον έλεγχο του συμβουλίου τον είχε και τον έχει το Υπουργείο μέσω των προσώπων φυσικά μιας και τρία από τα πέντε μέλη είναι διορισμένα από το Υπουργείο.

Όσο τώρα αφορά τα αιρετά μέλη έχω να πω τα εξής:

Εξ ορισμού θα πρέπει τα μέλη αυτά, να παρέχουν τα εχέγγυα όχι μόνο της αμεροληψίας αλλά και των γνώσεων εκείνων ,που απαιτούνται για να αντιμετωπίζουν τις δύσκολες νομικές έννοιες, ως και τις σύνθετες διοικητικές που καλούνται να επιλύσουν. Ο θεσμός των αιρετών έχει δοκιμαστεί σχεδόν μία 20ετία. Η παρουσία των δύο αιρετών στο συμβούλιο νομιμοποιεί τη διαδικασία μιας και οι αιρετοί εκπρόσωποι είναι το «μάτι» και το «αυτί» των εκπαιδευτικών.

Οι αιρετοί δεν είναι απλά μέλη στο συμβούλιο έχουν τη δύναμη που πρέπει μιας και είναι εκλεγμένοι απ` ευθείας από τη βάση δηλαδή τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς.

Προσωπικά δεσμεύομαι όσον αφορά για την συμμετοχή μου σ` αυτό το συμβούλιο για τα εξής: Γνώμονάς μου ήταν και θα είναι η δικαιοσύνη, η αντικειμενικότητα, η διαφάνεια, η ανθρωπιά, η αξιοκρατία, η αξιοπρέπεια, η αποφασιστικότητα και η συνέπεια. Δίπλα σε όλους τους συναδέλφους για όλους τους συναδέλφους.