ΕΣΕΕ: ΑΜΕΣΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΚΑΤΑΣΧΕΣΕΩΝ ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

Η ΕΣΕΕ απέστειλε σε Υπουργό Οικονομικών, Αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών και Γενική Γραμματεία Εσόδων, επιστολή με την οποία ζητά την άμεση ανάκληση της απόφασης κατάσχεσης τραπεζικών εταιρικών λογαριασμών για ληξιπρόθεσμα χρέη προς το Δημόσιο άνω των 70.000 ευρώ.

Το περιεχόμενο της επιστολής της ΕΣΕΕ με ημερομηνία 24/12/15 έχει ως εξής:

«..Με την παρούσα επιστολή θα θέλαμε να διατυπώσουμε τις σοβαρές επιφυλάξεις της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (ΕΣΕΕ) σχετικά με την απόφαση της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων (ΦΕΚ Β΄ 2745/ 17ης Δεκ. 2015) που προβλέπει κατασχέσεις τραπεζικών λογαριασμών για χρέη προς το Δημόσιο άνω των 70.000 ευρώ. Θεωρούμε ότι το συγκεκριμένο μέτρο θα έχει δυσμενείς επιπτώσεις στην αγορά, χωρίς να αποδώσει ταυτόχρονα τα αναμενόμενα έσοδα και θα προκαλέσει περαιτέρω αναταράξεις στην αγορά, κλονίζοντας τα εναπομείναντα ψήγματα εμπιστοσύνης μεταξύ κράτους και ιδιωτών.

Οφείλουμε να επισημάνουμε ότι οι καταθέσεις νοικοκυριών και επιχειρήσεων στα εγχώρια πιστωτικά ιδρύματα έχουν συρρικνωθεί ραγδαία κατά το τελευταίο έτος στα 121,1 δισ. ευρώ (-26,4% το διάστημα Οκτώβριος 2014-Οκτώβριος 2015). Την ίδια στιγμή, η συντριπτική πλειοψηφία των 82 δισ. ευρώ ληξιπρόθεσμων οφειλών προς το Δημόσιο, προέρχεται από έναν σχετικά μικρό αριθμό επιχειρήσεων και φυσικών προσώπων, γεγονός που συρρικνώνει τις πιθανότητες επιτυχούς υλοποίησης των πληρωμών και γενικότερα του όλου εγχειρήματος. Επιπρόσθετα, το πιθανότερο ενδεχόμενο για τους κατά συνείδηση κακοπληρωτές του Δημοσίου – ιδιαίτερα για ποσά μεγαλύτερα των 70.000 ευρώ – είναι να έχουν φροντίσει να αποσύρουν τις καταθέσεις τους, είτε σε χώρους φύλαξης δικής τους ευθύνης είτε στο εξωτερικό, πριν από την επιβολή του ελέγχου κίνησης κεφαλαίων (capital controls).

Ως εκ τούτου, υφίσταται πραγματικός κίνδυνος για πολλές επιχειρήσεις, που παλεύουν να παραμείνουν σε λειτουργία, να ξεπεράσουν το όριο των 70.000 ευρώ και να κατασχεθούν οι καταθέσεις τους, με καταστροφικά αποτελέσματα για τη συνέχιση των δραστηριοτήτων τους και φυσικά την απασχόληση. Το ενδεχόμενο αυτό γίνεται περισσότερο πιθανό τη στιγμή που και το ίδιο το κράτος διογκώνει τις ληξιπρόθεσμες οφειλές του προς τον ιδιωτικό τομέα (περισσότερα από 5 δισ. ευρώ), χωρίς μάλιστα να παρέχεται η δυνατότητα συμψηφισμού. Εντούτοις, ακόμα και στην περίπτωση που το μέτρο αποδώσει έως ένα βαθμό,  θα πρέπει να ληφθούν υπόψη και οι επιπτώσεις του στη γενικότερη ρευστότητα της οικονομίας και στην κεφαλαιακή επάρκεια του εγχώριου τραπεζικού συστήματος. Επιπρόσθετα, ενώ στο άρθρο 4 της απόφασης δίνεται η δυνατότητα στον προϊστάμενο της αρμόδιας υπηρεσίας της Φορολογικής Διοίκησης για την άρση επιβληθείσας δέσμευσης, σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν συντρέχουν οι νόμιμες προϋποθέσεις, δεν καταγράφονται με σαφήνεια το χρονικό διάστημα εντός του οποίου θα μπορεί να γίνει η άρση.

Εν κατακλείδι, έχουν καταστεί σαφείς οι λόγοι για τους οποίους η οριζόντια εφαρμογή της κατάσχεσης τραπεζικών λογαριασμών χωρίς στοιχειώδη κοινωνικά και επιχειρηματικά κριτήρια, δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή από τον επιχειρηματικό κόσμο της χώρας. Επιχειρήσεις που ήταν συνεπείς στις φορολογικές τους υποχρεώσεις την περίοδο πριν από την εκδήλωση της πρωτοφανούς οικονομικής ύφεσης και τώρα έχουν συσσωρεύσει ληξιπρόθεσμες οφειλές, δεν μπορεί και δεν πρέπει να εκλαμβάνονται ως κατά συνείδηση κακοπληρωτές.

Για τους παραπάνω λόγους, η ΕΣΕΕ ζητάει την εξαίρεση των επιχειρήσεων από την παραπάνω απόφαση ή τουλάχιστον τον προσδιορισμό διαφορετικού ακατάσχετου ορίου.

Παράλληλα, αναφορικά με την προθεσμία που δίνεται έως την 31η Ιανουαρίου 2016 για την ολοκλήρωση διαδικασιών διακοπής της λειτουργίας όσων θέλουν να κλείσουν τις επιχειρήσεις τους, η ΕΣΕΕ αντιπροτείνει να χρησιμοποιηθεί η ημερομηνία αυτή ως παράταση πληρωμών των υποχρεώσεων. Όπως είναι γνωστό στις επόμενες ημέρες πρέπει να πληρωθούν οι παρακάτω φόροι:

(α) Ο ΕΝΦΙΑ  του 2015, από 5,9 εκατ. φορολογούμενους, που θα πρέπει να πληρώσουν έως 31/12/2015 την τρίτη μηνιαία δόση του φόρου

(β) τα τέλη κυκλοφορίας για το έτος 2016

(γ) οι δόσεις από τις ρυθμίσεις των ληξιπρόθεσμων οφειλών, που λήγουν τέλος Δεκεμβρίου

(δ) η πληρωμή της τελευταίας δόσης του φόρου εισοδήματος των νομικών προσώπων, για το φορολογικό έτος 2014

(ε) η επιπλέον προκαταβολή φόρου εισοδήματος για ορισμένες εταιρείες

(στ) δεύτερη δόση προκαταβολής φόρου για τις ΑΕ.

Στο πλαίσιο αυτό, και εφόσον πρέπει να πληρωθούν έξι φόροι μέχρι 31/12/15, η ΕΣΕΕ ζητά να δοθεί επίσης επαρκής χρόνος για την αποπληρωμή τους, ώστε να αποτραπούν περισσότερα κλεισίματα επιχειρήσεων.

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΗΜΕΡΩΝ