ΗΜΕΡΙΔΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗΣ ΤΟΥ RIS3

Ημερίδα παρουσίασης του Σχεδίου Δράσης για την εξειδίκευση των δράσεων της Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης Θεσσαλίας – RIS3 Θεσσαλίας, όπως αυτό διαμορφώθηκε στο πλαίσιο της διαδικασίας Επιχειρηματικής Ανακάλυψης που προηγήθηκε, θα πραγματοποιηθεί στη Λάρισα σήμερα Δευτέρα 28 Δεκεμβρίου 2015, στο ξενοδοχείο «Larissa Imperial», με ώρα έναρξης 17:00.

Κατά την διάρκεια της θα πραγματοποιηθεί συζήτηση / διαβούλευση επί του περιεχομένου του από τους συμμετέχοντες στην υπόψη διαδικασία, αλλά και οιονδήποτε ενδιαφερόμενο.

Η Ημερίδα διοργανώνεται από την Περιφέρεια Θεσσαλίας, την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας και το Αυτόνομο Γραφείο RIS3 στο πλαίσιο των προπαρασκευαστικών δράσεων για την εφαρμογή της Περιφερειακής Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης (RIS3).

Τα πορίσματα της Ημερίδας θα ληφθούν υπόψη προκειμένου να συνταχθεί το τελικό Σχέδιο Δράσης της RIS3 Θεσσαλίας το οποίο αποτελεί απαραίτητο στοιχείο για την ολοκλήρωση της και βασική εισροή για την έκδοση των σχετικών προσκλήσεων του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Θεσσαλίας 2014 – 2020 αλλά και για την διεκδίκηση πόρων από τα σχετικά Τομεακά Επιχειρησιακά Προγράμματα.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.