200.000 € ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΑΠΟ ΤΟ “ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ” ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΕΣ ΧΑΡΕΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΟ ΠΟΛΗΣ ΤΟΥ ΑΜΠΕΛΩΝΑ

Χρηματοδότηση 200.000 € εξασφάλισε ο δήμος Τυρνάβου από το “Πράσινο Ταμείο” για να υλοποιήσει μια σειρά έργων σε δύο παιδικές χαρές του Αμπελώνα αλλά και να κάνει ουσιαστική αναθεώρηση του σχεδίου πόλης του Αμπελώνα. Ειδικότερα από το παραπάνω ποσό 120.000 € προορίζονται για την παιδική χαρά στο κέντρο του Αμπελώνα

ώστε να μπορέσει να επαναλειτουργήσει νόμιμα πληρώντας τις προϋποθέσεις του νόμου και για μία ακόμη παιδική χαρά επίσης στον Αμπελώνα, ενώ το ποσό των 80.000 ευρώ θα δοθεί για την αναθεώρηση του σχεδίου πόλης στον Αμπελώνα.

Το θέμα της αποδοχής του ποσού αναμένεται να συζητηθεί στη συνεδρίαση του δ.σ. την ερχόμενη Πέμπτη 14 Ιανουαρίου στις 7.30 μ.μ. μαζί με τα υπόλοιπα θέματα ημερήσιας διάταξης που έχει ως εξής:

  1. Αποδοχή της αριθ. 97.10/2015 (ΑΔΑ : 6H9Μ46Ψ844-ΖΚΦ) απόφασης Δ.Σ. Πράσινου Ταμείου Ένταξης Έργων στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015» για το έτος 2015, σε συνέχεια της αριθ. πρωτ. 5211/23-12-2014 και κωδ. «Αστική 2014» πρόσκλησης του Πράσινου Ταμείου.
  2. Έγκριση για σύσταση ειδικού δεσμευμένου λογαριασμού στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων για την υλοποίηση των χρηματοδοτικών προγραμμάτων του Πράσινου Ταμείου «Συνεχιζόμενα προς χρηματοδότηση έργα στο έτος 2015 – Ολοκλήρωση Πολεοδομικού Σχεδιασμού» και «Αστική Αναζωογόνηση – Πρόσκληση 2014 σε 50 Δήμους».
  3. Αναπροσαρμογή ή μη μισθωμάτων δημοτικών καταστημάτων για το έτος 2016. (αριθ. 38/2015 ΑΔΣ).
  4. Συγκρότηση Επιτροπής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών στο Δήμο Τυρνάβου για το οικονομικό έτος 2016.
  5. Συγκρότηση Επιτροπής διενέργειας δημοπρασιών εκμίσθωσης και εκποίησης ακινήτων του Δήμου Τυρνάβου για το οικονομικό έτος 2016.
  6. Έγκριση εκτός έδρας μετακίνησης Αντιδημάρχου στην Αλεξανδρούπολη, για την συμμετοχή στις εργασίες του συνεδρίου της Κ.Ε.Δ.Ε. και του Ι.Τ.Α. με θέμα «Μοντέλα Διαχείρισης Αστικών Στερεών Αποβλήτων και ο Ρόλος των ΟΤΑ – Εκτίμηση Χωρικών, Πληθυσμιακών και Οικονομικών Παραμέτρων».

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com