ΣΕ ΠΛΗΡΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΖΩΗΣ ΤΟΥ ΟΚΑΝΑ

Συνεχίζονται ήδη από τη Δευτέρα 11 Ιανουαρίου τα δημιουργικά τμήματα του «Εργαστηρίου Ζωής» του ΟΚΑΝΑ στο πανέμορφο νεοκλασικό κτήριο στη Μανωλάκη 11Δ στη Λάρισα.

Περισσότεροι από 250 παιδιά ηλικίας από 7 έως 14 ετών αλλά και ενήλικες συμμετέχουν δωρεάν σε εργαστήρια δημιουργικής γραφής, θεατρικής παιδείας, εικαστικών, παραμυθιού και ομάδων εθελοντών, που συντονίζονται από δεκατετραμελή ομάδα έμπειρων εκπαιδευτών και κοινωνικών επιστημόνων με βασικό στόχο την πρωτογενή πρόληψη μέσα από την ανάπτυξη ψυχοκοινωνικών δεξιοτήτων και τη δημιουργική έκφραση.

Την εκπαίδευση και εποπτεία των συντονιστών των εργαστηρίων έχει αναλάβει η επιστημονική ομάδα του Κέντρου Πρόληψης – Ο.ΚΑ.ΝΑ.

Τα τμήματα του Εργαστηρίου αξιοποιούν όλα τα οφέλη της δημιουργικής και καλλιτεχνικής έκφρασης αναδεικνύοντας κάθε φορά μια θεματική που σχετίζεται άμεσα με την πρωτογενή πρόληψη, δηλαδή με την αποδυνάμωση των παραγόντων κινδύνου που κάνουν πολλές φορές τα άτομα να χάνουν τον έλεγχο της ζωής και του κοινωνικού τους περιβάλλοντος και την  ενδυνάμωση των προστατευτικών παραγόντων που συντελούν στην προαγωγή της ψυχοκοινωνικής  υγείας .

Με την επαναλειτουργία του «Εργαστηρίου Ζωής» και κατά τη διάρκεια των δυο πρώτων εβδομάδων του 2016, η κύρια θεματική είναι η Επικοινωνία. Μέσα από το δημιουργικό παιχνίδι με τα παιδιά και το γόνιμο προβληματισμό των ενηλίκων με βιωματικά μέσα, αποκαλύπτονται οι δυσλειτουργικές πλευρές της καθημερινής ανταλλαγής μηνυμάτων που ευθύνονται για τη χρήση στερεοτύπων, την αποκρυστάλλωση εχθρικών συμπεριφορών και τον περιορισμό των δυνατοτήτων της υγιούς κοινωνικής ζωής.

Άλλες θεματικές που θα απασχολήσουν στο άμεσο μέλλον το επιστημονικό προσωπικό του Κέντρου Πρόληψης, τους συντονιστές των εργαστηρίων και τους μικρούς και μεγάλους συμμετέχοντες είναι –ενδεικτικά– η αυτοεκτίμηση, η έκφραση και διαχείριση των συναισθημάτων, οι εξαρτήσεις, η διαφορετικότητα, η διαχείριση συγκρούσεων, ο σχολικός εκφοβισμός και η επιθετικότητα.

Μέχρι το Δεκέμβριο του 2016  καταρχήν, στα πλαίσια της υλοποίησης της σύμπραξης του Κέντρου Πρόληψης και της Περιφέρειας Θεσσαλίας, οι πολίτες της Λάρισας θα έχουν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν εντελώς ΔΩΡΕΑΝ τα δημιουργικά και καλλιτεχνικά αποτελέσματα του Εργαστηρίου Ζωής μέσα από υψηλής ποιότητας εκδηλώσεις, παραστάσεις και καλλιτεχνικά δρώμενα που θα έχουν αναπτυχθεί και θα παρουσιαστούν από τους συμμετέχοντες των δημιουργικών εργαστηρίων.

Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορείτε να απευθυνθείτε στο τηλέφωνο του Κέντρου Πρόληψης Εξαρτήσεων και Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής Υγείας Ν. Λάρισας: 2410 555935.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com