ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ

Το ΕργαστήριοΦαρμακευτικών & Αρωματικών Φυτών του ΤΕΙ Θεσσαλίας, με Υπεύθυνη την Δρ. Ελένη Βογιατζή- Καμβούκου, διοργανώνει Σεμινάριο Επαγγελματικής Κατάρτισης με τίτλο: «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ»

Στόχος του Σεμιναρίου είναι η εκπαίδευση και ενημέρωση των συμμετεχόντων ώστε να καθίστανται ικανοί με το τέλος της εκπαίδευσης να διαχειρίζονται ολοκληρωμένα το αντικείμενο των Φαρμακευτικών & Αρωματικών Φυτών και των ΑιθερίωνΕλαίων.»

Το Πρόγραμμα ξεκινά στις 22 Φεβρουαρίου και ολοκληρώνεται στις 10 Μαρτίου 2016 και περιλαμβάνει 45 διδακτικές ώρες.

Περισσότερες πληροφορίες για το Εργαστήριο και το Σεμινάριοστην ιστοσελίδα http://www.farmarel.teilar.gr ή στο E-mail: arznei-lab@teilar.gr

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com