ΣΥΝΕΔΡΙΑΖΕΙ ΤΗΝ ΠΕΜΠΤΗ ΤΟ Δ.Σ. ΔΗΜΟΥ ΤΕΜΠΩΝ

Tακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Τεμπών θα πραγματοποιηθεί στο δημοτικό κατάστημα στο Μακρυχώρι την Πέμπτη 28 Ιανουαρίου στις  7 μ.μ. με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

 1. Ορισμός Εκπροσώπου του Δήμου, για την Συγκρότηση Επιτροπής Χαρακτηρισμού Χώρων Αιγιαλού – Παραλίας, ως πολυσύχναστων            Εισηγητής: Προεδρείο
 2. Συγκρότηση Επιτροπής Θαλασσίων Μέσων Αναψυχής Εισηγητής: Προεδρείο
 3. Ανανέωση θητείας μελών Γνωμοδοτικής Επιτροπής του άρθρου 9 Ν.2881/2001 Εισηγητής: Προεδρείο
 4. Έγκριση Ο.Π.Δ. Δήμου Τεμπών οικον. Έτους 2016, μετά την τροποποίηση του προϋπολογισμού Εισηγητής: Τσάτσαρης Χρ.
 5. Αναμόρφωση (1η ) προϋπολογισμού Δήμου Τεμπών Εισηγητής: Τσάτσαρης Χρ.
 6. Τροποποίηση (1η)Τεχνικού Προγράμματος Έργων Εισηγητής: Τσάτσαρης Χρ.
 7. Έγκριση διενέργειας Προμηθειών. Εισηγητής: Τσάτσαρης Χρ.
 8. Έγκριση Έκθεσης οικονομικών καταστάσεων Γ’ τριμήνου 2015 Εισηγητής: Τσάτσαρης Χρ.
 9. Γνωμοδότηση για χορήγηση έγκρισης επέμβασης για εγκατάσταση υφιστάμενης κτηνοτροφικής μονάδας στη θ. «ΤΟΥΜΠΟ» Τ.Κ. Αμπελακίων, στον Περσάκη Ιωάννη του Κων. Εισηγητής: Σαϊτης Αστ.
 10. Έγκριση χορήγησης παραγωγικής άδειας πωλητή Λαϊκών Αγορών (ΚΩΤΣΙΑΣ ΚΩΝ.) Εισηγητής: Σαϊτης Αστ.
 11. Επί αιτήματος ΔΟΞΑΡΑ ΚΩΝ/ΝΟΥ, για Ανανέωση Επαγγελματικής Άδειας πωλητή λαϊκών αγορών Εισηγητής: Σαϊτης Αστ.
 12. Επί αιτήματος της ΕΝΩΣΗΣ ΡΑΔΙΟΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ (Ε.Ρ.ΘΕ.), για εγκατάσταση αναμεταδότη VHF/FM στην Καλλιπεύκη.  Εισηγητής:
 13. Περί πρόθεσης Εκμίσθωσης – Μίσθωσης  Εισηγητής: Τσάτσαρης Χρ.
 14. Αποδοχή & Έγκριση Προγραμμάτων Γ.Γ. Αθλητισμού περιόδου 2015-2016 Εισηγητής:
 15. Έκδοση Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης, για την υλοποίηση της Δράσης ‘Εναρμόνιση οικογενειακής & Επαγγελματικής Ζωής (Παιδικοί Σταθμοί) Εισηγητής: Τσάτσαρης Χρ.
 16. Απολογισμός έτους 2015 κληροδοτήματος ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ Εισηγητής: Δήμαρχος
 17. Προϋπολογισμός έτους 2016, κληροδοτήματος ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΗ Εισηγητής: Δήμαρχος
 18. Προϋπολογισμός έτους 2016, ΔΗ.Κ.Ε.ΔΗ.Τ. Εισηγητής:  Δήμαρχος
 19. Διαγραφές ποσών Εισηγητής: Τσάτσαρης Χρ.
 20. Καθορισμός ανώτατου ορίου κλήσεων των υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας Εισηγητής: Τσάτσαρης Χρ.
 21. Έγκριση Σχεδίου Δράσης Αειφόρου Ενέργειας (ΣΔΑΕ), για την ένταξη του Δήμου Τεμπών στο Σύμφωνο Δημάρχων Εισηγητής:  Δήμαρχος
 22. Έγκριση παράτασης (2ης) συμβατικής προθεσμίας του έργου: «Διαμόρφωση κτιρίου (Αντλιοστασίου) Μακρυχωρίου σε χώρο άσκησης πολιτιστικών, εκπαιδευτικών περιβαλλοντικών δραστηριοτήτων» εργολ. Δημ. Αλεξανδρή  Εισηγητής: Τσάτσαρης Χρ.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com