ΣΤΗΝ ΑΝΑΠΛ. ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Ο πρόεδρος του Τ.Ε.Ι Θεσσαλίας, κ.  Παναγιώτης Γούλας, Καθηγητής, συνοδευόμενος από τον Αναπληρωτή  Πρόεδρο του ΤΕΙ Θεσσαλίας κ. Βραχνάκη Μιχαήλ, αύριο Τρίτη 26/01/2016 και ώρα 15:00 έχουν προγραμματισμένη συνάντηση με την Αναπληρώτρια Υπουργό Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, κ. Σία Αναγνωστοπούλου.

Τα θέματα τα οποία θα συζητηθούν είναι τα ακόλουθα:

Διατήρηση λειτουργίας του Τμήματος Δασοπονίας και Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντος (Καρδίτσα) με την υφιστάμενη μορφή του και επανένταξή του στο Μηχανογραφικό Δελτίο των υποψηφίων για την εισαγωγή στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.(με το σχέδιο «Αθηνά»το Τμήμα θα λειτουργεί μέχρι την 31/10/2018)

Χρηματοδότηση των λειτουργικών εξόδων των φοιτητικών εστιών του Ιδρύματος (η δυναμικότητα των οποίων σήμερα είναι 600 θέσεων) πουκαλύπτονται αποκλειστικά από τον ετήσιο τακτικό προϋπολογισμό του Ιδρύματος.

Άμεση πρόσληψη μόνιμου Εκπαιδευτικού, Ειδικού Τεχνικού και Διοικητικού Προσωπικού.

Χρηματοδότηση για αύξηση του αριθμού των δωρεάνσιτιζομένων φοιτητών από 3.000 που είναι σήμερα στις 4.000 που ήταν πριν το 2010(σε πλήθος 20.000 εγγεγραμμένων φοιτητών)

Χρηματοδότηση για αύξηση των θέσεων των φοιτητικών εστιών ή επιδότηση ενοικίου για 200 φοιτητές πέραν των 600, έως σήμερα, στεγαζομένων φοιτητών.

Αύξηση της χρηματοδότησης για την αγορά νέου εξοπλισμού και λειτουργικών δαπανών.

 

Τέλος, επισημαίνεται ότι λοιπά οικονομικά και θεσμικά προβλήματα των Ιδρυμάτων γενικότερα  θα αναλυθούν και θα εξεταστούν από τη Σύνοδο Προέδρων και Αναπληρωτών Προέδρων ΤΕΙ.

 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com