ΠΡΟΣΛΗΨΗ 2 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Τυρνάβου ανακοινώνει την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά δύο (2) ατόμων με ειδικότητα ΤΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ, για την υλοποίηση της Πράξης «ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΖΩΗΣ»,

στο πλαίσιο Ευρωπαϊκού Προγράμματος της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Τυρνάβου (ΚΕΔΗΤ), που εδρεύει στον Τύρναβο Νομού Λαρίσης .

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να συμπληρώσουν την αίτηση με κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.3 και να την υποβάλουν μέχρι και 08/02/2016, είτε αυτοπροσώπως, είτε με άλλο εξουσιοδοτημένο από αυτούς πρόσωπο, εφόσον η εξουσιοδότηση φέρει την υπογραφή τους θεωρημένη από δημόσια αρχή, είτε ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στα γραφεία της υπηρεσίας στην ακόλουθη διεύθυνση: Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Τυρνάβου – ΚΕΔΗΤ, ΣΤ. ΚΑΡΑΣΟΥ 1, Τ.Κ.40100 ΤΥΡΝΑΒΟΣ, υπόψιν κ. Ελένης Χατζηζήση (τηλ. επικοινωνίας: 2492350314-2492350313).

Αναλυτικά η υπηρεσία, η διάρκεια σύμβασης, τα απαραίτητα προσόντα και δικαιολογητικά περιλαμβάνονται στην ανακοίνωση που μπορείτε να δείτε ΕΔΩ.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com