ΔΩΡΕΑΝ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΑΠΟ ΤΗΝ Ε.Ε.Π.Ε.Κ.

Η Επιστημονική Ένωση για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας (Ε.Ε.Π.Ε.Κ.), σύλλογος μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που εκπροσωπεί εκπαιδευτικούς και στελέχη της εκπαίδευσης όλων των βαθμίδων, επιστήμονες, ερευνητές και ειδικούς που έχουν ως κοινό ενδιαφέρον το σχεδιασμό, την υλοποίηση,

την αξιολόγηση και την προώθηση, καινοτομικών δράσεων και πρακτικών στην Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, στο πλαίσιο των δωρεάν επιμορφωτικών δράσεων προς τα μέλη της, απευθύνει πρόσκληση υποβολής αιτήσεων παρακολούθησης του παρακάτω καινοτόμου επιμορφωτικού της προγράμματος:

Κωδ. Τίτλος: Ημ/νία

έναρξης

Ημέρες & ώρες διεξαγωγής: Συνολική διάρκεια: Τόπος Υλοποίησης: Υποβολή αίτησης:

(κάνετε κλίκ στον παρακάτω σύνδεσμο)

10 Διοίκηση Εκπαιδευτικών Μονάδων 19-2-16

 

Αρ. Συμμετε-χόντων: 25

Παρασκευή

15:15 – 20:15

(19/2/16

26/2/16

4/3/16 & 11/3/16)

30 ώρες (25 Δια ζώσης & 5 εξ αποστάσεως) ΑΘΗΝΑ, Αμφιθέατρο Λυκείου Φιλοθέης. https://goo.gl/eKypGk

* Το  σεμινάριο απευθύνεται πρωτίστως σε όλα τα ΣΤΕΛΕΧΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (π.χ. Σχολικούς Συμβούλους, Διευθυντές –  Υποδιευθυντές σχολικών μονάδων, προϊστάμενους διοικητικών υπηρεσιών & γραφείων, Υπευθύνους & Τεχνικούς Υπευθύνους ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ,  ΚΕ.ΣΥ.Π, Σ.Σ.Ν, Ε.Κ.Φ.Ε, Κ.Π.Ε, Πολιτιστικών Θεμάτων, Αγωγής Υγείας, κ.λπ., Α/θμιας, Β/θμιας και ΜεταΒ/θμίας Εκπαίδευσης (ΙΕΚ, σχολών μαθητείας, κ.λπ.), όλων των ειδικοτήτων,  Δημόσιας και Ιδιωτικής, καθώς η επιμόρφωση σε θέματα Διοίκησης -σχεδιασμού – προγραμματισμού & επικοινωνίας αποτελεί, πλέον, απαραίτητο εφόδιο στη σημερινή εποχή.

Αίτηση παρακολούθησης των επιμορφωτικών προγραμμάτων της ΕΕΠΕΚ έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν όλα τα μέλη της, ενώ στα μη μέλη –ανεξαρτήτως ειδικότητας & βαθμίδας εκπαίδευσης- παρέχεται η δυνατότητα εγγραφής, μέχρι και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων για το πρόγραμμα (για την εγγραφή στην Ε.Ε.Π.Ε.Κ. ακολουθήστε τις οδηγίες της ιστοσελίδας:  http://www.eepek.gr/el/enosi/eggrafi-stin-enosi).

(Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής: 15/02/2016)

❖           Η συμμετοχή των επιμορφούμενων  στο πρόγραμμα είναι ΕΝΤΕΛΩΣ ΔΩΡΕΑΝ.❖             Θα καταβληθεί προσπάθεια να ικανοποιηθούν όλες οι αιτήσεις (μέσω δημιουργίας περισσοτέρων τμημάτων).

❖           Σε περίπτωση αδυναμίας ικανοποίησης όλων των αιτήσεων, θα επιλεγούν τα πρώτα 25 στελέχη της εκπαίδευσης – μέλη της ΕΕΠΕΚ που θα υποβάλλουν αίτηση ηλεκτρονικά, με ευθύνη της Επιτροπής Επιμόρφωσης της Ε.Ε.Π.Ε.Κ. Στη συνέχεια, θα καταβληθεί προσπάθεια για δημιουργία και άλλων επιπλέον τμημάτων, ανάλογα και με τη διαθεσιμότητα των επιμορφωτών.

❖           Η επιλογή τους θα γίνεται με βάση την ημερομηνία υποβολής της αίτησης. Σε κάθε περίπτωση, όσοι δεν έχουν παρακολουθήσει άλλα επιμορφωτικά σεμινάρια της ΕΕΠΕΚ, ή έχουν παρακολουθήσει λίγα, προηγούνται όσων έχουν παρακολουθήσει περισσότερα.

Η Ε.Ε.Π.Ε.Κ. χορηγεί επίσημες βεβαιώσεις επιτυχούς παρακολούθησης στους επιμορφούμενους, μετά από την επιτυχή παρακολούθηση του εκάστοτε προγράμματος.

Προϋποθέσεις για επιτυχή παρακολούθηση:

Προκειμένου η παρακολούθηση να θεωρείται επιτυχής, οι εκπαιδευτικοί οφείλουν:

  • Να παρακολουθούν τις δια ζώσης επιμορφώσεις (δικαίωμα απουσιών: 20% των ωρών).
  • Να υποβάλουν ηλεκτρονικά τις δραστηριότητες της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (όπου αυτές απαιτούνται).

**Νέα προγράμματα θα ανακοινώνονται διαρκώς, σε όλη την Ελλάδα**

Πληροφορίες – διευκρινήσεις εγγραφών:

http://www.eepek.gr/el/draseis/trexonta-seminaria   &  6932078466 (Δ. Λιόβας).

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com