Η ΠΕΔ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΖΗΤΑ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ

Στη συνεδρίαση του Δ.Σ. της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Θεσσαλίας που πραγματοποιήθηκε στις 26/1/2016 συζητήθηκε το θέμα των παιδικών χαρών και οι διαδικασίες που απαιτούνται προκειμένου να γίνει η πιστοποίηση όπως προβλέπεται από τη νομοθεσία.

Όλοι οι Δήμοι της Περιφέρειας της Θεσσαλίας είναι πλήρως ενημερωμένοι και έχουν προβεί στις προβλεπόμενες ενέργειες για να αντιμετωπίσουν όλα τα προβλήματα των παιδικών χαρών, να τα αξιολογήσουν και να τα κοστολογήσουν. Οι περισσότεροι Δήμοι της Περιφέρειας Θεσσαλίας ήδη έχουν δρομολογήσει τις διαδικασίες με φορείς αρμόδιους για την πιστοποίηση.

Μετά τη συνεδρίαση το δ.σ. της ΠΕΔ Θεσσαλίας απέστειλε επιστολή στον υπουργό Εσωτερικών στην οποία αναφέρονται τα εξής:

“Κύριε υπουργέ θα σας είναι γνωστό ότι οι Καλλικρατικοί Δήμοι σε πολλές περιπτώσεις απαρτίζονται από πολλές Δημοτικές Κοινότητες και κατά συνέπεια διαθέτουν πολλές παιδικές χαρές. Το μεγάλο και αξεπέραστο πρόβλημα είναι ότι οι Δήμοι δεν διαθέτουν τα απαιτούμενα κονδύλια που απαιτούνται για την πλήρη αποκατάσταση των παιδικών χαρών.

Είναι απαραίτητο το υπουργείο σας να εξετάσει όλα τα ενδεχόμενα προκειμένου να χρηματοδοτηθούν οι Δήμοι για την υλοποίηση της συγκεκριμένης ενέργειας. Το Δ.Σ. της ΠΕΔ Θεσσαλίας μετά από έντονο προβληματισμό και διάλογο κατέληξε στις παρακάτω προτάσεις:

Να θεσπισθεί ειδικό πρόγραμμα χρηματοδότησης προς τους Δήμους της χώρας στα πρότυπα της χρηματοδότησης για τους «αύλειους χώρους των σχολικών μονάδων».

Να προβλεφθεί μία αύξηση στο ποσοστό που αντιστοιχεί στα διαθέσιμα του «Πράσινου Ταμείου» ώστε οι Δήμοι να χρησιμοποιήσουν το επιπλέον ποσό για την αποκατάσταση των παιδικών χαρών και την τελική πιστοποίησή τους.

Όλοι οι Δήμαρχοι έχουν πλήρη γνώση των τεράστιων οικονομικών προβλημάτων του Υπουργείου σας και της Χώρας γενικότερα, είμαστε όμως πεπεισμένοι ότι το ζήτημα των παιδικών χαρών είναι ένα φλέγον ζήτημα για την Τοπική Αυτοδιοίκηση και ότι αξίζει να το αντιμετωπίσετε κατά προτεραιότητα ώστε να δοθεί η κατάλληλη λύση το συντομότερο.

Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων και είμαστε βέβαιοι ότι θα προσπαθήσετε για το καλό της Τοπικής Αυτοδιοίκησης”.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com