ΝΕΑ ΚΥΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΜΠΕΛΙΩΝ

Υπουργική Απόφαση για την διαχείριση του αμπελουργικού δυναμικού  υπέγραψε ο Αναπληρωτής Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Μάρκος Μπόλαρης, με την οπαία θεσπίζονται τα αναγκαία συμπληρωματικά μέτρα για την εφαρμογή των Κανονισμών (ΕΚ) αριθμ. 1308/2013 και (Ε.Ε.) αριθμ. 2015/561.

Πιο αναλυτικά με την Υπουργική Απόφαση καθορίζονται τα εξής:

α) Οι προϋποθέσεις και η διαδικασία χορήγησης αδειών αναφύτευσης οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου.

β) η διαδικασία ελέγχου και η υποβολή κυρώσεων των μη εγκεκριμένων αμπελοφυτεύσεων.

γ) οι εκτάσεις που εξαιρούνται από το καθεστώς αδειοδότησης  αμπελοφυτεύσεων.

δ) η υποχρέωση υποβολής της δήλωσης συγκομιδής και η τήρηση του αμπελουργικού μητρώου.

ε) η υποχρέωση ταξινόμησης οινοποιήσιμων ποικιλιών  αμπέλου

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΗΜΕΡΩΝ