ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΓΙΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑ

Οι γεννημένοι άρρενες του έτους 2000 οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Αρρένων  του Δήμου Λαρισαίων, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 16 του Ν. 2119/1993 «Κύρωση Κώδικα Διατάξεων περί Μητρώων Αρρένων», υποχρεούνται να υποβάλλουν σχετική υπεύθυνη δήλωση για την κατάρτιση του Στρατολογικού Πίνακα

και καλούνται να προσέλθουν στην υπηρεσία μας από  16/2/2016  έως και 29/2/2016 που στεγάζεται στο ισόγειο του Δημαρχείου Λάρισας, στο Τμήμα Δημοτολογίου, κάθε εργάσιμη μέρα από τις 8:00 π.μ. έως τις 14:00μ.μ. έχοντας μαζί τους την αστυνομική τους  ταυτότητα.

Τηλ. Επικοινωνίας:2413500251

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΗΜΕΡΩΝ