ΟΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ, ΜΕΤΑΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ

Αποφασίσθηκε σήμερα η τοποθέτηση – μετάθεση – μετακίνηση για τους παρακάτω Αστυνομικούς Διευθυντές, κατά σειρά επετηρίδας. Βάσει των αποφάσεων παραμένει στη θέση του Αστυνομικού Διευθυντή Λάρισας ο κ. Γεώργιος Αγάκος, ενώ ο πρόσφατα προαχθείς σε αστυνομικό διευθυντή Κυριάκος Παπαδόπουλος, από το τμήμα Μεταγωγών

μετακινείται στη Διεύθυνση Λάρισας ως υποδιευθυντής.

Αναλυτικά η απόφαση έχει ως εξής:

233157 ΠΑΝΝΟΠΟΥΛΟ Γεώργιο από Δ/νση Ασ<ράλειας Αττικής στη Δ/νση Αστυνομίας Κυκλάδων, ως Διευθυντή, με δαπάνες δημοσίου.

234972 ΞΑΝΘΑΚΗ Ηλία στη Δ/νση Διεθνούς Αστυνομικής Συνεργασίας/Α.Ε.Α., όπου υπηρετεί, ως Διευθυντή,

236616 ΒΑΚΟΥΦΤΣΗ Ιωάννη από Δ/νση Αστυνομίας Κοζάνης στη Δ/νση Αστυνομίας Πέλλας, ως Διευθυντή, με δαπάνες δημοσίου.

230970 ΜΠΑΜΠΙΛΗ Απόστολο στη Δ/νση Τεχνικών Εφαρμογών/Α.Ε.Α., όπου υπηρετεί, ως Διευθυντή.

231957 ΓΚΡΑΝΑ Γεώργιο από Δ/νση Αστυνομίας Ροδόπης στη Δ/νση Αστυνομίας Καβάλας, ως Διευθυντή, με δαπάνες δημοσίου.

234547 ΝΤΕΛΗ Στυλιανό από ΓΕ.Π.Α.Δ. Κεντρικής Μακεδονίας στη Δ/νση Αμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης, ως Υποδιευθυντή.

231792 ΑΛΕΞΟΠΟΥΑΟ Χαράλαμπο από Δ/νση Οικονομικής Επιθεώρησης/Α.Ε.Α. στη Δ/νση Οικονομικών/Α.Ε.Α., ως Υποδιευθυντή.

235163 Η.ΛΙΟΠΟΥΑΟ Κωνσταντίνο από Δ/νση Αστυνομίας Αργολίδας στη Δ/νση Αστυνομίας Αρκαδίας, ως Υποδιευθυντή, με δαπάνες δημοσίου.

232264 ΚΑΛΑΪΤΖΗ Γεώργιο από Δ/νση Αστυνομίας Ξάνθης στη Σχολή Αστυφυλάκων Ελληνικής Αστυνομίας, ως Διοικητή, ληγομένης αποσπάσεώς του ιδία Υπηρεσία, με δαπάνες δημοσίου.

2:9376 ΡΟΥΤΖΑΚΗ Αντώνιο στη Δ/νση Αστυνομίας Ρεθύμνης, όπου υπηρετεί, ως Διευθυντή.

£31-897 ΑΐΓΑΘΟ Γεώργιο στη Δ/νση Αστυνομίας Κέρκυρας, όπου υπηρετεί, (ος Διευθυντή.

239754 ΜΑΤΣΟΥΚΑ Ιωάννη από Δ/νση Αστυνομίας Ακαρνανίας στη Δ/νση Αστυνομίας Αιτωλίας, ως Διευθυντή, με δαπάνες δημοσίου.

235586 ΔΡΟΣΑΚΗ Ιωάννη από Δ/νση Τροχαίας Αττικής στη Δ/νση Αστυνομίας Ν/Α Αττικής, ως Υποδιευθυντή.

232070 ΜΑΤΣΑΡΟΚΟ Αθανάσιο στη Δ/νση Αστυνομίας Σερρών, όπου υπηρετεί, ως Διευθυντή, λήγομενης αποσπάσεώς τόυ Δ/νση Αστυνομίας Χαλκιδικής.

239746 ΒΑΚΡΙΝΟ Κωνσταντίνο από Δ/νση Αστυνομικών Επιχειρήσεων Θεσσαλονίκτις στη Δ/νση Αστυνομίας Χαλκιδικής, ως Βοηθό, με δαπάνες δημοσίου.

239400 ΚΟΤΡΩΝΙΑ Νικόλαο από Δ/νση Αστυνομίας Αιτωλίας στη ΓΕ.Π.Α.Δ. Δυτικής Ελλάδος. ως Βοηθό, με δαπάνες δημοσίου.

239260 ΜΠΑΛΑΤΣΟΥΡΑ Γεώργιο από Δ/νση Αλλοδαπών Αττικής στη Δ/νση Αστυνομίας Δυτικής Αττικής, ως Υποδιευθυντή.

233138 ΒΑΝΓΚΙΩΤΗ Γεώργιο από Δ/νση Ασφάλειας Αττικής στην Υποδ/νση Ασφάλειας Αθηνών.

239121 ΑΘΑΝΑΣΑΚΗ Ιωάννη από Δ/νση Αστυνομίας Αθηνών στη Γ’.Α.Δ. Αττικής/Υποδιεύθυνση Διοικητικών Εξετάσεων.

231951 ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΑΟ Βασίλειο στη Σχολή Εθνικής Ασφάλειας Ελληνικής Αστυνομίας, ότ.ο\) υπηρετεί, ως Διοικητή.

229504 ΠΑΠΑΜΑΡΓΑΡΙΤΗ Αθανάσιο από Υπηρεσία Προστασίας Προέδρου Δημοκρατίας στη Γ.Α.Δ. Αττικής/Επιτελείο.

239728 ΚΥΡΙΑΚΟΓΓΟΝΑ Παναγιώτη από Δ/νση Τροχαίας Αττικής στη Δ/νση Αστυνομίας Πειραιά, ως Υποδιευθυντή.

229168 ΛΟΥΖΙΩΤΗ Κωνσταντίνο στη Δ/νση Αλλοδαπών Αττικής, όπου υπηρετεί, ως Διευθυντή.

232) 15 ΝΤΟΝΤΗ Ηλία από Δ/νση Αστυνομίας Ιωαννίνων στη Δ/νση Αστυνομίας Θεσπρωτίας, ως Διευθυντή, με δαπάνες δημοσίου.

239595 Μ ΑΛΑ ΙΟ Δημήτριο στη Δ/νση Προστασίας Συνόρων/Α.Ε.Α., όπου υπηρετεί, ως Διευθυντή.

232156 ΡΟΥΜΕΛΗ Παναγιώτη από Δ/νση Αστυνομίας Φθιώτιδας στη Δ/νση Αστυνομίας Φωκίδας, ως Διευθυντή, με δαπάνες δημοσίου.

239524 ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ Εμμανουήλ από Υποδ/νση Ασφάλειας Β/Α Αττικής στη Δ/νση Αστυνομίας Δυτικής Αττικής, ως Υποδιευθυντή.

238711 ΤΣΑΚΙΡΗ Θεολόγο από Δ/νση Αμεσης Δράσης Θεσσαλονίκης στη ΓΕ.Π.Α.Δ. Κεντρικής Μακεδονίας, ως Βοηθό.

238774 ΛΑΣΠΙΑ Δήμο από Υποδ/νση Ασφάλειας Β/Α Αττικής στην Υποδ/νση Ασφάλειας Δυτικής Αττικής, ως Διευθυντή.

233642 ΜΟΥΡΝΙΑΝΑΚΗ Εμμανουήλ από Υποδ/νση Τεχνικών Εφαρμογών Βορείου Ελλάδος/Α.Ε.A. στη Δ/νση Αστυνομίας Θεσσαλονίκης, ως Υποδιευθυντή.

240324 ΗΛΙΟΠΟΥΛΟ Κωνσταντίνο στη Δ/νση Οργάνωσης και Νομικής Υποστήριξης/Λ.Ε.Α., όπου υπηρετεί, ως Διευθυντή.

240304 ΖΑΦΕΙΡΗ Ευθαλία από Γ.Α.Δ. Αττικής στο Γραφείο κ. Υπαρχηγού Ελληνικής Αστυνομίας.

240911 ΠΑΝΩΡΙΟ Τριαντάφυλλο από Δ/νση Αστυνομίας Αχάίας στη Δ/νση Αστυνομίας Ζακύνθου, ως Διευθυντή, με δαπάνες δημοσίου.

239752 ΜΑΧΑΙΡΪΔΗ Μιλτιάδη από Δ/νση Αστυνομίας Κέρκυρας στη Δ/νση Αστυνομίας Κεφαλληνίας, ως Διευθυντή, με δαπάνες δημοσίου.

247562 ΓΕΡΜΑΝΟ Θωμά στην Υποδ/νση Τεχνικών Εφαρμογών Βορείου Ελλάδος/Α.Ε.Λ., όπου υπηρετεί, ως Διευθυντή.

239835 ΓΕΩΡΓΟΠΑΝΟ Σταύρο από Δ/νση Αστυνομίας Ν/Α Αττικής στη Δ/νση Αστυνομίας Β/Α Αττικής, α)ς Υποδιευθυντή.

239406 ΣΟΥΡΒΙΝΟ Γεώργιο στη Δ/νση Τροχαίας Θεσσαλονίκης, όπου υπηρετεί, ως Διευθυντή.

235198 ΜΙΧΑ Σταύρο από Υποδ/νση Ασφάλειας Δυτικής Αττικής στη Δ/νση Αστυνομίας Αθηνών, ως Υποδιευθυντή.

229483 ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ Κωνσταντίνο από Δ/νση Ασφάλειας Αττικής στη Δ/νση Αστυνομίας Αθηνών, ως Υποδιευθυντή.

233140 ΒΑΣΙΛΑΚΟ Ιωάννη στη Δ/νση Αστυνομίας Ιωαννίνων, όπου υπηρετεί, ως Διευθυντή.

238966 ΠΑΠΑΕΥΘΥΜΙΟΥ Δημήτριο στη Δ/νση Αστυνομίας Ακαρνανίας, όπου υπηρετεί, οχ; Διευθυντή.

238678 ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ Αθανάσιο από Δ/νση Οικονομικής Αστυνομίας/Α.Ε.Α. στη Δ/νση Αστυνομίας Δυτικής Αττικής, ως Υποδιευθυντή.

237984 ΝΙΚΟΥ Πάρι στη’ Δ/νση Αστυνομίας Αρτας, όπου υπηρετεί, ως Διευθυντή.

239785 ΜΑΝΙΔΑΚΗ Δημήτριο από Αστυνομικό Τμήμα Ιλίου στη Δ/νση Αστυνομίας Δυτικής Αττικής, ως Υποδιευθυντή.

237875 ΚΛΤΣΙΦΗ Γεώργιο από Τμήμα Τροχαίας Καπανδριτίου στη Δ/νση Τροχαίας Αττικής ως Υποδιευθυντή, με δαπάνες δημοσίου.

232808 ΛΑΣΠΑ Ιωάννη από Τμήμα Ασφαλείας Νέας Ιωνίας στην Υποδ/νση Ασφάλειας Β/Α Αττικής, ως Διευθυντή.

236806 ΚΟΚΟΡΟΣΚΟ Κωνσταντίνο από Αστυνομικό Τμήμα Ψυχικού στη Δ/νση Αστυνομίας 13/A Αττικής, ως Υποδιευθυντή.

240826 ΜΪΓΙΟΔΙΩΤΗ Παναγιώτη από Δ/νση Αλλοδαπών Αττικής στη Δ/νση Αλλοδαπών/Α.Ε.Α.

23682 I ΚΟΡΟΜΗΛΑ Δημήτριο από Αστυνομικό Τμήμα Περιφέρειας Άρτας στη Δ/νση Αστυνομίας Αρτας, ως Υποδιευθυντή.

238987 Π.ΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗ Πέτρο από Υποδ/νση Ασφάλειας Πειραιά στη Δ/νση Αστυνομίας Πειραιά, ως Υποδιευθυντή.

241457 ΤΣΑΤΣΗ Μιχαήλ στη Δ/νση Αστυνομίας Βοιωτίας, όπου υπηρετεί, ως Διευθυντή.

236013 ΤΕΣΣΕΡΗ Ευστράτιο από Αστυνομικό Τμήμα Νίκαιας στη Δ/νση Αλλοδαπών Αττικής.

240212 ΓΛΥΚΟΓΙΟΥΛΟ Γεώργιο από Δ/νση Οικονομικής Αστυνομίας/A.Ε.A. στη Δ/νση Ασφάλειας Αττικής, ληγομενης αποσπάσεώς του ιδία Υπηρεσία.

234663 ΓΑΣΠΑΡΗ Στυλιανό από Δ/νση Αστυνομίας Ρεθύμνης στην Υποδ/ση Αστυνομικών Επιχειρήσεων Κρήτης, ως Διευθυντή, με δαπάνες δημοσίου.

241260 ΤΣΕΤΣΙΚΑ Νικόλαο από Τμήμα Ασφαλείας Γέρακα στη Δ/νση Αστυνομίας Β/Α Αττικής, ως Υποδιευθυντή.            •■/’ j

239797 ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ Αθανάσιο από Δ/νση Αστυνομίας Αχαΐας στη Δ/νση Αστυνομίας Αιτωλίας, ως Υποδιευθυντή, με δαπάνες δημοσίου.

234524 ΗΟΥΛΟΓΓΑΝΝΟΠΟΥΛΟ Γεώργιο από Αστυνομικό Τμήμα Ανω Λιοσίων στη Δ/νση Αστυνομίας Δυτικής Αττικής, ως Υποδιευθυντή.

239830 ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΕΑ Κωνσταντίνο από Β’ Τμήμα Τροχαίας Αυτοκινητοδρόμων Αττικής στη Δ/νση Τροχαίας Αττικής, ως Υποδιευθυντή, με δαπάνες δημοσίου.

234737 ΛΥΜΠΙΝΑΚΗ Γεώργιο από Υποδ/νση Αστυνομικών Επιχειρήσεων Κρήτης στη Δ/νση Αστυνομίας Χανίων, ως Διευθυντή.

239268 ΓΑΛΑΝΗ Ιωάννη από Δ/νση Αστυνομίας Αργολίδας στη Δ/νση Αστυνομίας Λακωνίας, ως Υποδιευθυντή, [ΐε δαπάνες δημοσίου.

235847 ΚΟΥΜΠΟΥΝΗ Βασίλειο από Αστυνομικό Τμήμα Ασπροπύργου στην Υποδ/νση Ασφάλειας Δυτικής Αττικής.

240763 ΜΗΧΑΛΟΠΟΥΛΟ Γεώργιο από Β’ Αστυνομικό Τμήμα Πατρών στη Δ/νση Αστυνομίας Αχαΐας, ως Υποδιευθυντή.

240023 ΑΝΑΓΝΩΣΤΑΚΗ Ευάγγελο από Τμήμα Τροχαίας Πύργου στη Δ/νση Αστυνομίας Ηλείας, ως Υποδιευθυντή.

240495 ΚΕΦΑΛΙΑΝΑΚΗ Παντελή από Αστυνομικό Τμήμα Αερολιμένα Ηρακλείου στη Δ/νση Αστυνομίας Ηρακλείου, ως Υποδιευθυντή.

240996 Π ΕΤΣΙΝΗ Παναγιώτη από Α’ Αστυνομικό Τμήμα Πατρών στη Δ/νση Αστυνομίας Ακαρνανίας., ως Υποδιευθυντή, με δαπάνες δημοσίου.

235919 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟ Σεραφείμ από Αστυνομικό Τμήμα Έδεσσας στη Δ/νση Αστυνομίας Θεσσαλονίκης, ως Υποδιευθυντή, με δαπάνες δημοσίου.

239780 ΚΑΡΑΧΑΛΙΟ Θωμά από Αστυνομικό Τμήμα Πύργου στη Δ/νση Αστυνομίας Ηλείας, ως Υποδιευθυντή.

24)267 ΤΣΙΓΑΡΙΔΑ Χρήστο από Αστυνομικό Τμήμα Καλυβιών στη Δ/νση Αστυνομίας Ν/Α Αττικής, ως Υποδιευθυντή, με δαπάνες δημοσίου.

237382 ΜΠΟΥΛΟΥΜΠΑΣΗ Χρήστο από Δ/νση Αστυνομίας Θεσσαλονίκης στη Δ/νση Ασφάλειας Θεσσαλονίκης.

241245 ΤΣΑΜΑΔΙΑ Γεώργιο από Τμήμα Ασφαλείας Λαμίας στη Δ/νση Αστυνομίας Φθιώτιδας, ως Υποδιευθυντή.

241382 ΧΡΗΣΤΟΠΟΥΛΟ Κωνσταντίνο από Αστυνομικό Τμήμα Αμπελοκήπων στη Δ/νση Αστυνομίας Αθηνών, ως Υποδιευθυντή.

231055 ΠΕΤΣΙΝΟ Χρήστο από Τμήμα Τροχαίας Ιωαννίνων στη Δ/νση Αστυνομίας Ιωαννίνων, ως Υποδιευθυντή.

239294 ΖΗΚΟ Νικόλαο από Αστυνομικό Τμήμα Μεταμόρφωσης στη Δ/νση Αστυνομίας Πειραιά, ως Υποδιευθυντή.

236456 ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟ Κυριάκο από Τμήμα Μεταγωγών Δικαστηρίου Λάρισας στη Δ/νση Αστυνομίας Λάρισας, ως Υποδιευθυντή.

238368 ΒΑΛΣΑΜΑ Βασίλειο από Αστυνομικό Τμήμα Παπάγου στη Δ/νση Αστυνομίας Β/Α Αττικής, ως Υποδιευθυντή.

239072 ΣΚΑΝΔΑΛΟ Αριστείδη από Αστυνομικό Τμήμα Ακροπόλεως στη Δ/νση Αστυνομίας Αθηνών, ως Υποδιευθυντή.

241676 ΘΕΟΧΑΡΗ Χαράλαμπο από ΓΕ.Π.Α.Δ. Δυτικής Μακεδονίας στη Δ’νση Αστυνομίας Κοζάνης, ως Διευθυντή.

241023 ΠΟΥΠΟΥΖΑ Παναγιώτη από Δ/νση Αστυνομίας Μεσσηνίας στη Δ/νση Αστυνομίας Αργολίδας, ως Διευθυντή, με δαπάνες δημοσίου.

240776 ΜΟΥΡΤΟ Αριστείδη στη Δ/νση Πληροφορικής/Α.Ε.Α., όπου υπηρετεί, ως Διευθυντή.

242037 ΠΑΡΑΔΕΙΣΑΝΟ Αδάμ από Αστυνομικό Τμήμα Ρέθυμνου στη Δ/νση Αστυνομίας Ρεθύμνης, ως Υποδιευθυντή, συνεχιζόμενης αποσπάσεώς του Τμήμα Δοκίμων Αστυφυλάκων Ρέθυμνου. 241825 ΚΩΣΤΟΥΑΑ Βασίλειο από Δ/νση Ασφάλειας Αττικής στη Δ/νση Οικονομικής Αστυνομίας/Α.Ε.Α.

241567 ΒΡΑΝΤΖΑ Βασίλειο από Υπηρεσία Προστασίας Αλλοδαπών Αξιωματούχων κο,ι Ευπο.θών Στόχων στη Δ/νση Αμεσης Δράσης Αττικής.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com