ΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΥΡΝΑΒΟΥ

Την Τρίτη 23 Φεβρουαρίου στις 7.30΄ μ.μ. θα συνεδριάσει το Δημοτικό Συμβούλιο Τυρνάβου, με τα παρακάτω θέματα ημερήσιας διάταξης:

 1. Κατανομή επιχορήγησης (πρώην ΣΑΤΑ-ΣΤ΄& Ζ΄ κατανομή) στο Δήμο Τυρνάβου για την κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων του Δήμου. (αριθ. πρωτ. 41205/02-12-2015 απόφαση Υπουργού Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης).
 2. Αποδοχή επιχορήγησης (πρώην ΣΑΤΑ – 1η κατανομή 2016) στο Δήμο Τυρνάβου για την κάλυψη δαπανών εκτέλεσης έργων και επενδυτικών δραστηριοτήτων του Δήμου. (αριθ. πρωτ. 2325/25-01-2016 απόφαση Υπουργού Εσωτερικών & Διοικητικής Ανασυγκρότησης).
 3. Έγκριση της αριθ. 02/2016 μελέτης του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΣΙΜΕΝΤΑΥΛΑΚΑ ΣΤΟ ΡΟΥΦΡΑΧΤΗ ΡΟΔΙΑΣ».
 4. Έγκριση της αριθ. 03/2016 μελέτης του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΡΑΣΠΕΔΟΡΕΙΘΡΩΝ».
 5. Έγκριση της αριθ. 04/2016 μελέτης του έργου «ΕΡΓΑ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΣΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΟΛΗΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ».
 6. Έγκριση της αριθ. 06/2016 μελέτης του έργου «ΑΣΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΤΟΠΙΚΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ».
 7. Επί αιτήσεως του κ. Σαμολαδά Χαράλαμπου.
 8. Προγραμματισμός προσλήψεων τακτικού προσωπικού στους ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού για το έτος 2016. (αριθ. 4/οικ.2395/26-01-2016 εγκύκλιος ΥΠΕΣΔΑ).
 9. 2η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού και 1η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Τυρνάβου, οικονομικού έτους 2016.
 10. Κανονισμός λειτουργίας λαϊκών αγορών Δήμου Τυρνάβου.
 11. Κανονισμός λειτουργίας Νεκροταφείων Δήμου Τυρνάβου.
 12. Καθορισμός και χορήγηση θέσεων στις λαϊκές αγορές του Δήμου Τυρνάβου.
 13. Επί αιτήσεως του Αγροτικού Συνεταιρισμού Πλατανουλίων, με την οποία ζητά την παράταση χρόνου της δωρεάν παραχώρησης έκτασης στην Τ.Κ. Δένδρων του Δήμου Τυρνάβου.
 14. Έγκριση εκμίσθωσης δημοτικής έκτασης στη Τ.Κ. Αργυροπουλίου του Δήμου Τυρνάβου.
 15. Επί αιτήσεως του κ. Ψωφάκα Θεοδώρου, με την οποία ζητά την διόρθωση των κτηματολογικών στοιχείων του οικοπέδου του, το οποίο βρίσκεται στην Τ.Κ. Αργυροπουλίου. (αριθ. 1/2016 απόφαση Τ.Κ. Αργυροπουλίου).
 16. Έγκριση της αριθ. 5/2016 απόφασης του Δ.Σ. του Δεληχείου Ιδρύματος «Αντωνίου & Ευαγγελίας Δεληχά» που αφορά την Α΄ Αναμόρφωση του προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 2016.
 17. Έγκριση της αριθ. 6/2016 απόφασης του Δ.Σ. του Δεληχείου Ιδρύματος «Αντωνίου & Ευαγγελίας Δεληχά» που αφορά την έγκριση του ταμιακού απολογισμού, οικονομικού έτους 2015.
 18. Έγκριση της αριθ. 7/2016 απόφασης του Δ.Σ. της Μουσικής Σχολής Δήμου Τυρνάβου, που αφορά την έγκριση του ταμιακού απολογισμού, οικονομικού έτους 2015.
 19. Έγκριση της αριθ. 33 Α/2015 απόφασης του Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Τυρνάβου (Κ.Ε.Δ.Η.Τ.) που αφορά την ψήφιση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης, οικονομικού έτους 2016.
 20. Έγκριση της αριθ. 8/2016 απόφασης Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Τυρνάβου (Κ.Ε.Δ.Η.Τ.) που αφορά την τροποποίηση του Ετησίου Προγράμματος Δράσης, οικονομικού έτους 2016.
 21. Έγκριση της αριθ. 9/2016 απόφασης Δ.Σ. της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Τυρνάβου (Κ.Ε.Δ.Η.Τ.) που αφορά την τροποποίηση του προϋπολογισμού, οικονομικού έτους 2016.
 22. Έγκριση της αριθ. 1/2016 απόφασης του Δ.Σ. της Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης Τυρνάβου, που αφορά την έγκριση του απολογισμού οικονομικού έτους 2015.
 23. Καθορισμός αρδευτικής περιόδου, αριθμός θέσεων υδρονομέων. – Ορισμός μελών επιτροπής για θέματα άρδευσης.
 24. Καθορισμός πιστώσεων (Κ.Α.)του Προϋπολογισμού του Δήμου Τυρνάβου, τρεχούσης χρήσεως, ως δεκτικές ενταλμάτων προπληρωμής.
 25. Έγκριση εκτός έδρας μετακίνησης και αποζημίωσης Δημάρχου και Αντιδημάρχου για μετάβαση στην Αθήνα προς εκτέλεση υπηρεσίας. – Ψήφιση πίστωσης.

                             

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com