ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΕΙ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ

Το Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας επισκέφθηκε ο Πρόεδρος και τα μέλη του Οικονομικού Επιμελητηρίου Λάρισας.Στην  επίσκεψη που πραγματοποιήθηκε στις 24-02-2016 στο κτίριο της Διοίκησης του Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας, από το Οικονομικό Επιμελητήριο συμμετείχαν ο κ.κ. Βαλιώτης Σπυρίδων Πρόεδρος,Πιτσίλκας Βασίλειος Γενικός Γραμματέας και Κουτσοκέρας Αθανάσιος μέλος.

Από το Τ.Ε.Ι. Θεσσαλίας παρόντες ήταν πέραν του Προέδρου οκ.Ευστάθιος Βελισσαρίου Αναπληρωτής Πρόεδρος, ο Ηλίας Σαντουρίδης Πρόεδρος του Τμ. Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής, και από το Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ο Βασίλειος Γερογιάννης Πρόεδρος του Τμήματος,  η Βασιλική Καζαντζή Αναπλ. Πρόεδρος και ο Καθηγητής Ιωάννης Παπαδημόπουλος.

Στο πλαίσιο της συνάντησης έγινε αρχικά παρουσίαση του Εκπαιδευτικού και ερευνητικού έργου του ΤΕΙ και στη συνέχεια διερευνήθηκαν οι δυνατότητες συνεργασίας του Οικονομικού Επιμελητηρίου με το ΤΕΙ Θεσσαλίας.

Ειδικότερα συζητήθηκαν μελλοντικές συνεργασίες με τα Τμήματα της Διοίκησης Επιχειρήσεων και Λογιστικής – Χρηματοοικονομικής, ενώ παρουσιάστηκαν αναλυτικότερα τα μεταπτυχιακά προγράμματα που υλοποιεί σήμερα η Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας στη «Διοίκηση και Διαχείριση Έργων και Προγραμμάτων» και το «Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Σπουδών στη Διοίκηση Επιχειρήσεων –MBA»με δύο  κατευθύνσεις στο Μάρκετινγκ και στη Χρηματοοικονομική.

Στη συνέχεια η Διοίκηση του Οικονομικού Επιμελητηρίου, ξεναγήθηκε στους χώρους του ΤΕΙ Θεσσαλίας.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com