Η Σ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ Α/ΒΑΘΜΙΑΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

Με απόφαση του προϊστάμενου α/βαθμιας εκπαίδευσης νομού Λάρισας Σ. Βούλγαρη ορίστηκε χθες Προϊσταμένη Εκπαιδευτικών Θεμάτων Διεύθυνσης Π.Ε. Λάρισας η εκπαιδευτικός ΠΕ70 κ. Σοφία Παπαδοπούλου του Κωνσταντίνου.  

Η θητεία της κ. Παπαδοπούλου είναι από 01-03-2016 έως και 31-07-2017.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com