ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑΣ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΑΠΟ ΤΗ Φ.Λ. ΛΑΡΙΣΑΣ

Η Αντιδημαρχία Παιδείας και Νεολαίας Λάρισας, ο Σύλλογος Φίλων του Πηνειού και του Παραποτάμιου Πολιτισμού και η Φωτογραφική Λέσχη Λάρισας διοργανώνουν κοινή δράση με σκοπό την ευαισθητοποίηση της νεολαίας της πόλης για τον Πηνειό Ποταμό, πηγή ζωής και σημείο αναφοράς της πόλης.

Ο Πηνειός αποτελεί ένα φυσικό δώρο για το οποίο οφείλουμε όλοι να ενδιαφερθούμε με αγάπη, ευθύνη και συνέπεια, πολύ περισσότερο οι νέοι της πόλης μας που αποτελούν και την προοπτική, το μέλλον και την ελπίδα της.

Η δράση απευθύνεται σε μαθητές Γυμνασίων και Λυκείων της πόλης.

Η Φωτογραφική Λέσχη θα διοργανώσει σύντομα και συνοπτικά σεμινάρια για να καθοδηγήσει τους μαθητές στον ενδεδειγμένο τρόπο καταγραφής εικόνων.

Ο Σύλλογος Φίλων  Πηνειού θα οδηγήσει με τη σειρά του τους μαθητές σε πιθανά ενδιαφέροντα σημεία λήψεων και θα ενημερώσει τα παιδιά για τη σημασία του Πηνειού  για την πόλη και την περιοχή γενικότερα.

Η συνεργασία των δύο φορέων με τους μαθητές θα έχει απότερο στόχο κατά βάση την ενημέρωσή τους, αλλά και την  ευαισθητοποίηση και την έμπνευση τους. Η δράση θα διαρκέσει από 15 Μαρτίου έως 15 Μαΐου 2016.

Με την ολοκλήρωση των λήψεων, οι εμπλεκόμενοι φορείς θα συγκεντρώσουν το υλικό και θα ετοιμάσουν μία έκθεση φωτογραφίας, η οποία και θα παρουσιαστεί στο κοινό μέχρι το τέλος Μαΐου, στο Χατζηγιάννειο Πνευματικό Κέντρο.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com