ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ T4E 2015-2016 ΣΤΟ 37ο – 4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Στο πλαίσιο του προγράμματος T4E 2015-2016 πραγματοποιήθηκε η 3η δια ζώσης – διερευνητική επιμορφωτική συνάντηση – ενημέρωση εκπαιδευτικών Προσχολικής Αγωγής και Α/θμιας Εκπ/σης στο 37ο – 4ο Δημοτικό Σχολείο Λάρισας.

Θέματα που παρουσιάστηκαν και συζητήθηκαν:

Παρουσίαση  προγράμματος που εκπονήθηκε από Teachers4Europe προηγουμένων ετών.

Σχεδιασμός δράσεων. Χρονοδιαγράμματα, μέθοδοι, περιεχόμενο, στάδια και αξιολόγηση των προγραμμάτων επιμόρφωσης.  Παρουσίαση των σκοπών του προγράμματος, τρόπος και όργανα διοίκησης της Ε.Ε. .   Χρήση της πλατφόρμας  Moudle και άλλων ΤΠΕ. Παροχή διευκρινήσεων, εξέταση πιθανών τροποποιήσεων στη διαδικασία, εξεύρεση εναλλακτικών λύσεων, παιδαγωγική, μεθοδική και διδακτική υποστήριξη.

Το σύγχρονο σχολείο στοχεύει στην ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας των μαθητών τονίζοντας και την ευρωπαϊκή διάσταση της εκπαίδευσης αλλά επιπλέον, οφείλει να διαχειριστεί με τον καλύτερο τρόπο τις προκλήσεις της εποχής και με τις κατάλληλες παρεμβάσεις να εφοδιάσει τους μαθητές τη συνείδηση του ευρωπαίου πολίτη και την προώθηση των πολλαπλών  εγγραμματισμών και να τους εφοδιάσει με τις κατάλληλες δεξιότητες ώστε να μπορούν να αποκωδικοποιήσουν την πραγματικότητα στην οποία ζουν.

Οι συμμετέχοντες ευχαριστούν τους εκπαιδευτικούς, το Europe Direct Περιφέρειας Θεσσαλίας και την κ. Ζωή Γιουρούκη για τη συνεχή και γόνιμη συνεργασία. Μία συνάντηση ανακάλυψης, αναστοχασμού, ανατροφοδότησης, αξιολόγησης, επαναπροσδιορισμού, κριτικής και αυτοκριτικής μέσα από δραστηριότητες που ευνοούν την κριτική σκέψη, τη συμμετοχική και συνεργατική μάθηση. Η περιγραφή μεθόδων για την επίτευξη των στόχων θα είναι ενεργητική – συλλογική – ερευνητική – διαθεματική.

Συνδιοργανωτές της συνάντησης οι Ambassadors:  Βλάνδος Σταμούλης και Κατσάνος Θεοφάνης.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com