Ρ. ΚΑΡΑΛΑΡΙΩΤΟΥ: ΝΑ ΘΕΣΠΙΣΟΥΜΕ ΕΝΑ “ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ” ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΕ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΤΕΣ

Την κατάρτιση  Χάρτας Δικαιωμάτων και Υποχρεώσεων   Δημοτών και Κατοίκων , ζητά    η δημοτική παράταξη “ΛΑΡΙΣΑ ΝΕΑ – ΑΡΧΗ”, από την δημοτική αρχή. Η επικεφαλής της παράταξης κ. Ρένα Καραλαριώτου και οι δημοτικοί σύμβουλοι Δ. Γεωργάκης , Α. Πράπας , Μ. Τσακίρης , Β. Κυριτσάκας , Β. Παπαδημητρίου και Ν. Μπαράς, αναφέρουν:

“Μέσα στον Καλλικράτη υπάρχει και μία  αναξιοποίητη θεσμική δυνατότητα υπέρ των πολιτών, που  μπορεί να βελτιώσει το επίπεδο της τοπικής δημοκρατίας και να ενισχύσει τη συμμετοχή του πολίτη στην διαμόρφωση, αλλά και στην λήψη των αποφάσεων.

Αυτή η δυνατότητα είναι η θέσπιση της Χάρτας Δικαιωμάτων και Υποχρεώσεων   Δημοτών και Κατοίκων, η οποία προβλέπεται από το άρθρο 214 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων  και από το άρθρο 63 του Καλλικράτη, σύμφωνα με το οποίο το σχέδιο της Χάρτας εισάγεται στο Δημοτικό Συμβούλιο από την Εκτελεστική Επιτροπή του Δήμου.

Η κατάρτιση της Χάρτας – Οδηγού  δίνει  το παράδειγμα μιας σύγχρονης και αποτελεσματικής Διοίκησης που βλέπει ε μ π ρ ό ς και προς τον πολίτη.

Η Χάρτα έχει ιδιαίτερη σημασία για την  ενημέρωση – καθοδήγηση και διευκόλυνση του δημότη στις καθημερινές συναλλαγές του με τις δημόσιες υπηρεσίες και ιδιαίτερα με το Δήμο του, ο οποίος και διαχειρίζεται τα περισσότερα θέματα που τον αφορούν στην καθημερινότητά του.

Η χάρτα είναι ο πρακτικός οδηγός του πολίτη και ο σύμβουλός του στις συναλλαγές του με το Δήμο. Για τη Δημοτική Αρχή, αποτελεί δέσμη μέτρων και είναι η δέσμευσή της προς τους πολίτες  για την  αναβάθμιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών.  Αποβλέπει στην ενίσχυση της εμπιστοσύνης του πολίτη, οικοδομώντας μια σχέση καλής διοικητικής συμπεριφοράς αλλά και ουσιαστικής διαφάνειας,  , αναδεικνύοντας τα δικαιώματά των δημοτών και κατοίκων , ώστε να μην τα αναζητούν  κάθε φορά στις διάσπαρτες διατάξεις .

Με τη Χάρτα των Δικαιωμάτων του δημότη ο κάθε Δήμος επιχειρεί:

  • Βελτίωση – ποιότητα – αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών του.
  • Ενημέρωση του δημότη για τα δικαιώματά του και τις υποχρεώσεις του, στις συναλλαγές του με τις δημόσιες υπηρεσίες και το Δήμο.
  • Περιορισμό της γραφειοκρατίας.
  • Αναβάθμιση της υπευθυνότητας των εργαζομένων.
  • Εξάλειψη των αιτίων που ταλαιπωρούν το δημότη όπως και της κατασπατάλησης χρόνου.
  • Έγκαιρη και έγκυρη πληροφόρηση (για τις προϋποθέσεις, διαδικασίες, προθεσμίες, αξιώσεις), προς αποφυγή περιττών ενεργειών και για την καλλιέργεια σχέσεων εμπιστοσύνης μεταξύ Δημοτών – Δημοτικής Αρχής.
  • Ενίσχυση της διαφάνειας και συμμετοχής.
  • Προσαρμογή της δημοτικής διοίκησης στις σύγχρονες απαιτήσεις.

Υποδείγματα μιας τέτοιας Χάρτας έχουν καταρτισθεί ήδη από την  Κεντρική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων Ελλάδος (Κ.Ε.Δ.Κ.Ε.) το 2008 και το 2010 και από την Ελληνική Εταιρεία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (Ε.Ε.Τ.Α.Α.) το 2011.

Οι Αρχές που διέπουν επίσης την Χάρτα δικαιωμάτων και υποχρεώσεων είναι η νομιμότητα, η διαφάνεια, η πληροφόρηση, η συμμετοχή του δημότη και η διαβούλευση, η φιλικότητα, η αμεροληψία, η χρηστή και αδιάφθορη διοίκηση, η ανταπόκριση στις ανάγκες των δημοτών και η αποτελεσματικότητα.

Αρκετοί Δήμοι  έχουν καταρτίσει Χάρτα Δικαιωμάτων και Υποχρεώσεων του Δημότη  ή έχουν θεσπίσει Οδηγό του Δημότη .

Ο Δήμος Λαρισαίων, ένας από τους μεγαλύτερους Δήμους της  Ελλάδος, απουσιάζει από τη συγκεκριμένη καταγραφή  και ουδεμία ενέργεια έχει γίνει μέχρι τώρα για την ενεργοποίηση των ανάλογων διαδικασιών από τη σημερινή διοίκηση του Δήμου.

Ζητούμε από την δημοτική Αρχή να προχωρήσει στην κατάρτιση της  Χάρτας Δικαιωμάτων και Υποχρεώσεων Δημοτών και Κατοίκων,  να θεσπίσει δηλαδή ένα “συμβόλαιο» του Δήμου με τους δημότες του”.

 

 

 

 

 

 

 

 

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΗΜΕΡΩΝ

loading...