ΠΟΤΑΜΙ: Η ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΚΑΘΥΣΤΕΡΕΙ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΕΡΩΝΤΑΣ 1,5% ΑΠΟ ΤΟ ΑΕΠ

Στο “Εθνικό Ευρυζωνικό Σχέδιο” του ΥΠΟΜΕΔΙ που ολοκληρώθηκε και υποβλήθηκε στην Ε.Ε. τον Ιούνιο του 2015, υπάρχουν σαφείς δεσμεύσεις για την προώθηση των δικτύων νέας γενιάς. Σχεδόν το σύνολο των δράσεων που αφορούν νομοθετικές ρυθμίσεις, θεσμικές παρεμβάσεις και υποστηρικτικά έργα για την εφαρμογή αυτών,

καθώς επίσης και συμπληρωματικές δράσεις για ενίσχυση ψηφιακών δεξιοτήτων πληθυσμού, εξοικείωση πολιτών με τη χρήση ΤΠΕ και ενθάρρυνση χρήσης του διαδικτύου, είχε προγραμματιστεί να ολοκληρωθεί εντός του 2015.

Ποιες από τις 22 αυτές δράσεις, που απαριθμεί το Ποτάμι,  έχει ολοκληρώσει η κυβέρνηση εντός του προβλεπόμενου χρονοδιαγράμματος ρωτούν οι βουλευτές του Ποταμιού Γιώργος Αμυράς, Γιώργος Μαυρωτάς και Κώστας Μπαργιώτας σε ερώτηση που κατέθεσαν προς τον υπουργό υποδομών και δικτύων κ. Σπίρτζη αλλά και προς τον υπουργό εσωτερικών και διοικητικής μεταρρύθμισης.

Στην ερώτησή τους αναφέρουν ότι λόγω

  • των κακών οικονομικών συνθηκών που επικρατούν στην Ελλάδα
  • της υψηλής φορολόγησης των επιχειρήσεων και των ελεύθερων επαγγελματιών
  • του μειωμένου προϋπολογισμού για την ανάπτυξη έργων υποδομών
  • της μαζικής φυγής νέων επιστημόνων και υψηλού επιπέδου καταρτισμένων Ελλήνων στο εξωτερικό

που αποτελούν ανασχετικούς παράγοντες για την ανάπτυξη επιχειρηματικής δράσης και την προώθηση της καινοτομίας, η ενίσχυση της ευρυζωνικότητας είναι μια εξαιρετική ευκαιρία για να ενισχυθεί η οικονομία και να εκκινήσει η ανάπτυξη, τονίζουν οι βουλευτές στην ερώτησή τους. Ηευρυζωνικότητακαιτογρήγοροδιαδίκτυοαποτελούνβασικούςπυλώνεςγια την ανάπτυξη τηςχώρας, γιατουςοποίουςέχειδεσμευτείηκυβέρνηση. Αύξηση της ευρυζωνικής διείσδυσης κατά 10% θα οδηγούσε σε αύξηση του ΑΕΠ έως 1,5%, δημιουργώντας σημαντικό αριθμό θέσεων απασχόλησης υψηλής εξειδίκευσης και ειδικά για την περίπτωση της Ελλάδας αυτό μπορεί να συμβάλλει καίρια στην αναστολή της «διαρροής εγκεφάλων» των τελευταίων ετών στο εξωτερικό. Η ευρυζωνικότητα θα έχει και πολλαπλά κοινωνικά οφέλη, όπως βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας, της δημόσιας ασφάλειας αλλά και της κοινωνικής συνοχής.

Όμως η κυβέρνηση μοιάζει να μην τα πηγαίνει καλά με την τεχνολογία γενικότερα: Συγκεκριμένα σε απάντηση που είχε δώσει ο αναπληρωτής υπουργός διοικητικής μεταρρύθμισης στο Ποτάμι, κατόπιν ερώτησής του για τη δράση του ορισμένου από το υπουργείο του «Ψηφιακού πρωταθλητή» στην Ελλάδα, είχε ανακοινώσει ήδη από το τέλος του 2015 ότι θα ξεκινούσαν άμεσα τα έργα «Έκδοση σύνταξης σε μια ημέρα», Ψηφιακό ΚΕΠ» και «Έργο αστέγων» για τη δημιουργία διαδραστικού ηλεκτρονικού συστήματος άμεσης απογραφής αστέγων. Ποια από αυτά τα έργα έχουν όντως ξεκινήσει, σήμερα, τρεις μήνες αργότερα, ρωτούν οι βουλευτές του Ποταμιού.

Το Ποτάμι θεωρεί ότι η ανάπτυξη της ψηφιακής οικονομίας αποτελεί μοναδική ευκαιρία για τη χώρα η οποία διαθέτει άριστα εκπαιδευμένους επιστήμονες και επαγγελματίες του χώρου. Γι’ αυτό θέτει ως προτεραιότητα στην ατζέντα του την προώθηση κάθε δράσης που θα δημιουργήσει της προϋποθέσεις για την προώθηση της ψηφιακής οικονομίας.

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΗΜΕΡΩΝ