ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΣΤΗ ROCA

Ανακοίνωση της Οικολογικής Θεσσαλίας
Εν αναμονή της συγκρότησης ομάδας εργασίας σε περιφερειακό επίπεδο, όπως είχε προτείνει εγγράφως, εδώ και περίπου είκοσι ημέρες, η «Οικολογική Θεσσαλία» κάτι που είχε φανεί να γίνεται αποδεκτό, από την Περιφέρεια Θεσσαλίας, αλλά χωρίς ωστόσο να έχει ενεργοποιηθεί ακόμη,

η παράταξή μας, λόγω της ραγδαίας επιδείνωσης των καιρικών συνθηκών, αποφάσισε να προβεί, άμεσα, στην εκπόνηση εναλλακτικού σχεδίου* προσωρινής εγκατάστασης των προσφύγων στο πρώην εργοστάσιο ROCA, παρότι η άποψή μας είναι ότι θα έπρεπε να αξιοποιηθούν μικρές υποδομές των Ο.Τ.Α.

Η εκπόνηση του σχεδίου, δεν έγινε υπό τις καλύτερες προϋποθέσεις, καθώς όντας εκτός του προαναφερόμενου πλαισίου, δηλ. μη συγκρότησης ομάδας εργασίας, δεν ήταν εφικτό να ενσωματωθούν πλήρως οι διαδικασίες του συμμετοχικού σχεδιασμού και ως εκ τούτου περιορίστηκε στις βασικές αρχές έκτακτου σχεδιασμού και στις διάφορες εμπειρίες οργάνωσης φιλοξενίας προσφύγων υπό κατεπείγουσες συνθήκες.

Για τη σύνταξη της πρότασης συμμετείχαν δυο αρχιτέκτονες και ένας κοινωνικός επιστήμονας, ώστε να καλυφθεί στο ελάχιστο η διεπιστημονική προσέγγιση.

Η προτεινόμενη εναλλακτική, αφορά την προσωρινή «μετεγκατάσταση» (πρόκειται για μετακίνηση σε μικρή απόσταση λίγων δεκάδων μέτρων) των τετρακοσίων προσφύγων σε στεγασμένο χώρο, ώστε να αντιμετωπιστούν κυρίως τα καιρικά φαινόμενα των ημερών (ακραία βροχόπτωση και έντονο νυχτερινό ψύχος) και να βελτιωθούν γενικότερα οι συνθήκες προσωρινής διαβίωσης, λαμβάνοντας μέριμνα για την αντιμετώπιση, πιθανών νοσημάτων που μπορούν να αναπτυχθούν σε περίπτωση μαζικών συγκεντρώσεων σε κλειστούς στεγασμένους χώρους.

Η πρόταση βασίζεται στον συνδυασμό στοιχείων υπαίθριας και στεγασμένης εγκατάστασης, αφού προτείνεται η μετεγκατάσταση των υπαρχουσών σκηνών εντός του στεγασμένου χώρου (παλαιό γυμναστήριο πρώην εργοστασίου ROCA) ώστε να τηρηθούν οι βασικές αρχές της ιδιωτικότητας αλλά και η χωροταξική κατανομή με βάση πολιτισμικές και οικογενειακές παραμέτρους.

Το ζήτημα του συμμετοχικού σχεδιασμού πρόκειται να καλυφθεί, εν μέρει, με τη ad hoc διαβούλευση για την χωροτακτική τοποθέτηση των οικογενειών – ομάδων.

Η πρόταση έχει μια ολοκληρωμένη κατεύθυνση, καθώς «υποδεικνύει» και την εγκατάσταση και των υπολοίπων υπηρεσιών, που θα επικουρούν το οργανωτικό έργο όλων των εμπλεκομένων, για την διασφάλιση, των καλύτερων δυνατόν, συνθηκών διαβίωσης των προσφύγων. Γίνεται προσπάθεια για την τήρηση των κανόνων προσβασιμότητας και τη διευκόλυνση των συνθηκών κινητικότητας, στο μέτρο του εφικτού και προσπαθεί να λάβει υπόψη τις πολιτισμικές αρχές και συνήθειες των πληθυσμών αναφοράς.

Η «Οικολογική Θεσσαλία», αφού εκφράσει την αντίθεση της στη δημιουργία μεγάλης δομής στο στρατόπεδο «Ευθυμιόπουλου» για πολλούς λόγους στους οποίους θα αναφερθούμε το επόμενο διάστημα, τίθεται στη διάθεση των υπευθύνων, ώστε να συνδράμει με όποιον τρόπο, θεωρούν οι υπεύθυνοι χρήσιμο, στην αντιμετώπιση θεμάτων που έχουν προκύψει από τις αθρόες προσφυγικές ροές του τελευταίου διαστήματος.

Η ΠΡΟΤΑΣΗ

διαγραμμα refugee camp διαγραμμα refugee camp 2Η άποψή μας για τον χώρο προσωρινής εγκατάστασης προσφύγων στο πρώην εργοστάσιο Roca 5ο χιλ. Π.Ε.Ο. Λάρισας Θεσσαλονίκης.

Θεωρούμε ότι θα ήταν προς τη σωστή κατεύθυνση, μετά από συνεννόηση με τον ιδιοκτήτη, οι αρμόδιοι να μεριμνήσουν ώστε, άμεσα να διαμορφωθούν οι στεγασμένοι χώροι του εργοστασίου στα νότια του συγκροτήματος (παλιό κλειστό γυμναστήριο), με την αξιοποίηση και του υπάρχοντος τετράγωνου αιθρίου, από το οποίο θα γίνεται η είσοδος και στο οποίο θα εκτονώνονται οι εσωτερικοί στεγασμένοι χώροι, με την παράλληλη δημιουργία κοινωνικών χώρων και υποδομών επικοινωνίας (wifi, χώρος προβολών, τοίχος παραπόνων, αιτημάτων και ανακοινώσεων) σε άμεση εγγύτητα με το δρόμο έτσι ώστε οι άνθρωποι να μην αισθάνονται απομονωμένοι.

Οι χώροι γενικά βρίσκονται σε πολύ καλή κατάσταση και χρειάζονται καθάρισμα, το οποίο θα μπορούσε να γίνει άμεσα με μηχανήματα του δήμου (σκούπα, πλύσιμο). Μακροσκοπικά δε δείχνουν να υπάρχουν στατικά προβλήματα ενώ μικροπροβλήματα με τη στέγημπορούν να αντιμετωπιστούν με ευκολία. Ο φυσικός ηλιασμός είναι μέτριος αλλά εκτιμούμε ότι επαρκεί.  Με ήπιες επεμβάσεις μπορούν να διαμορφωθούν διπλές έξοδοι για λόγους κινδύνου.Καλό θα ήταν να προβλεφθούν εγκάρσιεςκινήσεις στη διάταξη των σκηνών καθώς και περιμετρική κίνηση για να μην υπάρχουν περιοχές απομόνωσης που θα ενθάρρυναν παραβατικές συμπεριφορές.

Προτείνεται αρχικά η αξιοποίηση των στεγασμένων χώρων στα νότια και δυτικά του αιθρίου για άμεση μετεγκατάσταση των σκηνών, με δυνατότητα μελλοντικής αξιοποίησης και τρίτου χώρου προς δυσμάς, αν προκύψει ανάγκη.

Στα βόρεια του αιθρίου προτείνεται η αξιοποίηση τμήματος του ενιαίου στεγασμένου χώρου για τη φύλαξη και διανομή τροφίμων, φαρμάκων, υγειονομική φροντίδα – ανάρρωση, βραχεία περίθαλψη, παιχνίδι και δημιουργική απασχόληση παιδιών, ψυχαγωγία.Απαραίτητη είναι η δημιουργία χώρου λειτουργίας του τοπικού συμβουλίου πρόληψης της παραβατικότητας αλλά και κέντρου μεταφράσεων και διαχείρισης γραφειοκρατίας. Προτείνεται η διαλογή, ταξινόμηση και αποθήκευση προσφορών, δωρεών και παροχών να γίνεται από την παλιά είσοδο του εργοστασίου (βλ. και διάγραμμα) έτσι ώστε τόσο να υπάρχει καλύτερη οργάνωση όσο και να αποφεύγονται και ενδεχόμενεςεντάσεις ως αποτέλεσμα της ανασφάλειας που δημιουργείται όταν οι προσφορές δεν αντιστοιχούν στον αριθμό των προσφύγων και δημιουργείται η εντύπωση διακριτικής μεταχείρισης.

Ο υπαίθριος χώρος (προαύλιο) όπου σήμερα φιλοξενούνται οι σκηνές να διαμορφωθεί για αθλοπαιδιές, υπαίθριους χώρους συνάθροισης/φαγητού, αλλά και καθαρισμού ρούχων κοκ. Τουαλέτες και ντουζιέρεςκαλό θα είναι να τοποθετηθούν σε απόσταση από τις σκηνές στον περιβάλλοντα χώρο, τον κατάλληλο προσανατολισμό και σε άμεση εγγύτητα με βόθρο. Μέριμνα θα πρέπει να ληφθεί και όσον αφορά την ιδιωτικότητα των χώρων αυτών, αλλά και σε σχέση με τα φύλα, καθώς οι πολιτισμικές διαφορές απαιτούν άλλου τύπου χειρισμούς. Καλό θα ήταν να δημιουργηθεί μια επιτροπή εθελοντών η οποία να λειτουργεί συμβουλευτικά σε τέτοιουτύπουζητήματα. Εκπροσώπηση θα πρέπει να υπάρχει και από τις διαφορετικέςεθνότητεςαλλά και από διαφορετικά φύλα.

loading...