ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΤΑΙ ΤΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ ΤΗΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

To Στρατηγικό Σχέδιο Μάρκετινγκ (ΣΣΜ) της Λάρισας, θα παρουσιαστεί σε ειδική εκδήλωση με τίτλο «Λάρισα OPEN CITY: Από την εσωστρέφεια στην …Ανοικτή Πόλη» που θα γίνει την ερχόμενη Τρίτη 22 Μαρτίου στο Χατζηγιάννειο Πνευματικό Κέντρο (αίθουσα Τάκης Τλούπας)  στις 6.30 μ.μ.

Σημειώνεται ότι το ΣΣΜ εκπονήθηκε από το Εργαστήριο Τουρισμού, Σχεδιασμού, Έρευνας και Πολιτικής του Τμήματος Μηχανικών Χωροταξίας, Πολεοδομίας και Περιφερειακής Ανάπτυξης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, με Επιστημονικό Υπεύθυνο τον καθηγητή Αλέξιο Δέφνερ.

Το σχέδιο δομήθηκε και ολοκληρώθηκε αποκλειστικά για την πόλη έχοντας ως βασικό πυρήνα την ενίσχυση της δυναμικής της εικόνας της Λάρισας και την εξωστρέφεια της στο εξωτερικό της περιβάλλον. Το ΣΣΜ της Λάρισας ξεκινά με άξονα την επίτευξη ενός ιδιαίτερα σημαντικού οράματος για την πόλη που εκτείνεται σε άξονα 15ετίας.

Να εξελιχθεί η Λάρισα σε έναν ανταγωνιστικό και ελκυστικό επιχειρησιακό και πολιτιστικό προορισμό, εκμεταλλευόμενη ένα πλήθος πλεονεκτημάτων με κορυφαίο την κεντροβαρή γεωγραφική της θέση, που στην ουσία προσδίδει στην πόλη τον πολύ σημαντικό χαρακτήρα αλλά και την πραγματική και ουσιαστική λειτουργία μιας ελκυστικής και ανταγωνιστικής ‘Ανοικτής Πόλης’ (Open City).

Ο χαρακτήρας της ‘Ανοικτής Πόλης’ είναι προσαρμοσμένος στη φυσιογνωμία και τις ιδιαιτερότητες της Λάρισας, τόσο γεωμορφολογικά όσο και λειτουργικά. Είναι πραγματικός και αντιπροσωπευτικός ταυτόχρονα. Δεν είναι κάτι ‘ξένο’ προς την πόλη αλλά και τις ομάδες που δραστηριοποιούνται στο εσωτερικό της.

Η ‘Ανοικτή Πόλη’ είναι συνώνυμο της εξωστρέφειας που η Λάρισα την έχει μεγάλη ανάγκη. Η Λάρισα μπορεί να αποτελέσει μια πόλη ‘ανοικτή στον πολιτισμό και στον τουρισμό’, ‘ανοικτή στις επενδύσεις’, ‘ανοικτή στο περιβάλλον, την ποιότητα ζωής και τη ψυχαγωγία’.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com