ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΚΑΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΣΤΟ ΔΑΜΑΣΙ ΔΙΕΚΔΙΚΕΙ Ο ΔΗΜΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ

Θα κατατεθούν προτάσεις για την αποχέτευση του Αμπελώνα και για την αλλαγή δικτύων ύδρευσης από αμίαντο

Η ΔΕΥΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ υπέβαλε στις 21 Μαρτίου αίτηση χρηματοδότησης του έργου «Κατασκευή δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων και εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων στην Τ.Κ .Δαμασίου του Δήμου Τυρνάβου» με συνολικό  προϋπολογισμό 4.906.000,00 € (χωρίς τον ΦΠΑ 23%)  και θα περιλαμβάνει δύο υποέργα:

ΥΠΟΕΡΓΟ 1: «Κατασκευή δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων στην Τ.Κ .Δαμασίου του Δήμου Τυρνάβου» με προϋπολογισμό μελέτης 3.936.000,00 € (χωρίς τον ΦΠΑ 23%).

ΥΠΟΕΡΓΟ 2: «Κατασκευή εγκατάστασης επεξεργασίας λυμάτων στην Τ.Κ.  Δαμασίου του Δήμου Τυρνάβου»  με προϋπολογισμό μελέτης 970.000,00 € (χωρίς τον ΦΠΑ 23%).

Το έργο αναμένεται να χρηματοδοτηθεί σε περίπτωση που εγκριθεί από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014 – 2020, στον Άξονα Προτεραιότητας 3: «Προστασία του περιβάλλοντος – μετάβαση σε μια οικονομία φιλική στο περιβάλλον», ο οποίος  συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ και τίτλο «ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΕ ΖΩΝΕΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ, ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΕΥΑΙΣΘΗΤΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΜΕ ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ ΠΛΗΘΥΣΜΟ ΚΑΤΩ ΑΠΟ 2.000 ΚΑΤΟΙΚΟΥΣ».

ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗ ΑΜΠΕΛΩΝΑ

Εν τω μεταξύ η ΔΕΥΑ Τυρνάβου θα υποβάλει αίτηση χρηματοδότησης  με όλα τα σχετικά δελτία και τις αδειοδοτήσεις, για το Υποέργο «Κατασκευή δικτύων αποχέτευσης ακαθάρτων στην Δ.Κ. Αμπελώνα του Δήμου Τυρνάβου (Β’ φάση)» με προϋπολογισμό μελέτης 6.928.243,23 € (χωρίς τον ΦΠΑ 23%) που αναμένεται να χρηματοδοτηθεί από το Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α. .

ΔΙΚΤΥΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

Τέλος μέσα στο επόμενο διάστημα αναμένεται να κατατεθεί πρόταση για την αλλαγή των δικτύων ύδρευσης από αμίαντο στον Τύρναβο και στον Αμπελώνα.

 

 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com