47 ΠΡΟΣΛΗΨΕΙΣ ΣΤΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΤΗΣ 5ης ΥΠΕ

Η 5η ΥΠΕ Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας ανακοινώνει την προκήρυξη σαράντα επτά (47) θέσεων των κάτωθι ειδικοτήτων και για τα κάτωθι Νοσοκομεία και Κέντρα Υγείας ευθύνης της:

ΓΝ Βόλου «ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ»: ΤΕ Νοσηλευτικής (4) θέσεις

ΓΝ Βόλου «ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ»: ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων (2) θέσει

ΓΝ Βόλου «ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ»: ΔΕ Χειριστών Ιατρικών Συσκευών (2) θέσεις

ΓΝ Βόλου «ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ»: ΔΕ Βοηθών Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων (1) θέση

ΓΝ Βόλου «ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ»: ΔΕ Τεχνικού (Ειδικότητα Ηλεκτρολόγων) (1) θέση

ΓΝ Βόλου «ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ»: ΔΕ Τεχνικού (Ειδικότητα Θερμαστών) (1) θέση

ΓΝ Βόλου «ΑΧΙΛΛΟΠΟΥΛΕΙΟ»: ΥΕ Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού (ειδικότητα Τραυματιοφορέων) (3) θέσεις

ΓΝ Τρικάλων: ΔΕ Χειριστών Ιατρικών Συσκευών (1) θέση

ΓΝ Τρικάλων: ΤΕ Ραδιολογίας Ακτινολογίας (1) θέση

ΓΝ Τρικάλων: ΔΕ Τεχνικού (Ειδικότητα Θερμαστών) (1) θέση

ΓΝ Άμφισσας: ΠΕ Διοικητικού-Οικονομικού (1) θέση

ΓΝ Άμφισσας: ΤΕ Διοικητικού-Λογιστικού (1) θέση

ΓΝ Άμφισσας: ΔΕ Τεχνικού (Ειδικότητα Ηλεκτρολόγων) (1) θέση

ΓΝ Άμφισσας: ΤΕ Νοσηλευτικής (1) θέση

ΓΝ Άμφισσας: ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτών (1) θέση

ΓΝ Άμφισσας: ΤΕ Πληροφορικής (1) θέση

ΓΝ Άμφισσας: ΤΕ Φυσικοθεραπείας (1) θέση

ΓΝ Άμφισσας: ΥΕ Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού (ειδικότητα Τραυματιοφορέων) (1) θέση

ΓΝ Λιβαδειάς-ΓΝ Θήβας (Αποκεντρωμένη Οργανική Μονάδα Θήβα): ΤΕ Ραδιολογίας Ακτινολογίας (1) θέση

ΓΝ Λιβαδειάς-ΓΝ Θήβας (Αποκεντρωμένη Οργανική Μονάδα Θήβα): ΤΕ Ιατρικών Εργαστηρίων (1) θέση

ΓΝ Χαλκίδας-ΓΝ ΚΥ Καρύστου-ΓΝ ΚΥ Κύμης (Αποκεντρωμένη Οργανική Μονάδα Χαλκίδα): ΤΕ Πληροφορικής (1) θέση

ΓΝ Χαλκίδας-ΓΝ ΚΥ Καρύστου-ΓΝ ΚΥ Κύμης (Αποκεντρωμένη Οργανική Μονάδα Χαλκίδα): ΔΕ Τεχνικού (Ειδικότητα Ηλεκτρολόγων) (1) θέση ΓΝ Χαλκίδας-ΓΝ ΚΥ Καρύστου-ΓΝ ΚΥ Κύμης (Αποκεντρωμένη Οργανική Μονάδα Χαλκίδα): ΔΕ Τεχνικού (Ειδικότητα Υδραυλικού) (1) θέση ΓΝ Χαλκίδας-ΓΝ ΚΥ Καρύστου-ΓΝ ΚΥ Κύμης (Αποκεντρωμένη Οργανική Μονάδα Κύμη): ΠΕ Φαρμακοποιών (1) θέση

ΓΝ Χαλκίδας-ΓΝ ΚΥ Καρύστου-ΓΝ ΚΥ Κύμης (Αποκεντρωμένη Οργανική Μονάδα Κύμη): ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων (1) θέση ΓΝ Χαλκίδας-ΓΝ ΚΥ Καρύστου-ΓΝ ΚΥ Κύμης (Αποκεντρωμένη Οργανική Μονάδα Κύμη): ΔΕ Βοηθών Ιατρικών και Βιολογικών Εργαστηρίων (1) θέση

ΓΝ Λαμίας: ΔΕ Βοηθών Φαρμακείου (1) θέση

ΠΕΔΥ ΚΥ Γόννων: ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρων (1) θέση

ΠΕΔΥ ΚΥ Φαρσάλων: ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρων (1) θέση

ΠΕΔΥ ΚΥ Αργαλαστής: ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρων (1) θέση

ΠΕΔΥ ΚΥ Σκιάθου: ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρων (1) θέση

ΠΕΔΥ ΚΥ Μουζακίου: ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρων (1) θέση

ΠΕΔΥ ΚΥ Παλαμά: ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρων (1) θέση

ΠΕΔΥ ΚΥ Αταλάντης: ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρων (1) θέση

ΠΕΔΥ ΚΥ Αλιβερίου: ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρων (1) θέση

ΠΕΔΥ ΚΥ Ιστιαίας: ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρων (1) θέση

ΠΕΔΥ ΚΥ Μαντουδίου: ΔΕ Πληρωμάτων Ασθενοφόρων (1) θέση

ΠΓΝ Λάρισας-ΓΝ Λάρισας «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ» (Οργανική Μονάδα Έδρας Λάρισα ΠΓΝ Λάρισας): ΠΕ Ακτινοφυσικών (2) θέσεις

ΠΓΝ Λάρισας-ΓΝ Λάρισας «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ» (Αποκεντρωμένη Οργανική Μονάδα ΓΝ Λάρισας «ΚΟΥΤΛΙΜΠΑΝΕΙΟ & ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΕΙΟ»): ΔΕ Βοηθών Φαρμακείου (1) θέση

Ως καταληκτική ημεροιιηνία υποβολής των αιτήσεων ορίζεται η δεκάτη πέμπτη (15η) Απριλίου 2016 ημέρα Παρασκευή. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέτουν τις αιτήσεις τους είτε προσερχόμενοι στην 5η ΥΠΕ Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, είτε αποστέλλοντας τις αιτήσεις τους μέσω Ταχυδρομείου στην κάτωθι Διεύθυνση: 5° ΥΠΕ Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας. Περιοχή Μεζούρλο. ΤΚ 41110. Τ.Θ. 2101. Λάρισα, είτε τις καταθέτουν στα κατά τόπους Νοσοκομεία και αυτά με τη σειρά τους τις αποστέλλουν υπηρεσιακά στην 5η ΥΠΕ. (πληροφορίες: Β. Αρχοντούλη, αρ. τηλ/νου: 2413500844, e-mail: varc(a)dvpethessalv.gr. fax: 2410232929, 2410236660)

Υποψήφιοι οι οποίοι έχουν ήδη υποβάλει αιτήσεις στην 5ης ΥΠΕ Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας δύνανται να αποστείλουν μόνον τα συμπληρωματικά στοιχεία.

Υποψήφιοι οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στους καταλόγους επικουρικού προσωπικού πέραν του τέλους του επόμενου ημερολογιακού έτους από το οποίο είχαν εγγράφει, διαγράφονται.

Προϋποθέσεις συμμετοχής – Δικαιολογητικά:

  1. Ευκρινές φωτοαντίγραφο Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας
  2. Ευκρινές φωτοαντίγραφο τίτλου σπουδών
  3. Ευκρινές φωτοαντίγραφο άδειας άσκησης επαγγέλματος (όπου απαιτείται)
  4. Υπεύθυνη δήλωση (η οποία χορηγείται από την 5η ΥΠΕ Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας) που συμπληρώνεται από τον ενδιαφερόμενο ότι δεν έχει κώλυμα διορισμού σύμφωνα με το άρθρο 8 του Υπαλληλικού Κώδικα.
  5. Ευκρινές φωτοαντίγραφα των δικαιολογητικών όπως αναφέρονται στις διατάξεις της παρ. 5, του άρθρου 6 του Ν. 4052/12 και αποδεικνύουν την ύπαρξη εμπειρίας.
  6. Βεβαίωση από τον ΟΑΕΔ, από την οποία θα προκύπτει ο χρόνος εγγραφής του ενδιαφερομένου crca Μητρώα των επιδοτούμενων ανέργων ή των ανέργων χωρίς επιδότηση.
  7. Δίπλωμα οδήγησης Γ’ κατηγορίας (αφορά μόνο τις θέσεις πληρωμάτων ασθενοφόρων)
  8. Γνώση χειρισμού Η/Υ στα αντικείμενα (ΐ) επεξεργασίας κειμένων (ii) υπολογιστικών κειμένων (iii) υπηρεσιών διαδικτύου (για τις ειδικότητες ΠΕ Διοικητικού Λογιστικού, ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού και ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων)
  9. Ταυτότητα μέλους της Ένωσης Νοσηλευτών Ελλάδας η οποία να είναι σε ισχύ ή βεβαίωση ανανέωσης εγγραφής στην ΕΝΕ του τρέχοντος έτους ή βεβαίωση εγγραφής στην ΕΝΕ για όσους εγγράφονται για πρώτη φορά για την ειδικότητα ΤΕ Νοσηλευτικής.
  10. Ταυτότητα μέλους του Πανελλήνιου Συλλόγου Φυσιοθεραπευτών η οποία να είναι σε ισχύ ή βεβαίωση ανανέωσης εγγραφής στον ΠΣΦ του τρέχοντος έτους ή βεβαίωση εγγραφής στον ΠΣΦ για όσους εγγράφονται για πρώτη φορά για την ειδικότητα ΤΕ Φυσικοθεραπείας.

Για την πρόσληψη επικουρικού προσωπικού λαμβάνεται υπόψη η ανεργία σε ποσοστό 40% και η εμπειρία σε ποσοστό 60%.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com