ΕΤΟΙΜΗ Η ΑΕΝΟΛ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΝΕΟΥ LEADER

Μετά την ολοκλήρωση του Προγράμματος LEADER της απελθούσας 4ης  Προγραμματικής Περιόδου για την Π.Ε. Λάρισας, ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διαχείρισης Προγράμματος (Ε.Δ.Π. LEADER) και Περιφερειακός Σύμβουλος  κ. Γεώργιος Σάκκας, με την συνοδεία της Συντονίστριας και Διευθύντριας  της «Α.Ε.ΝΟ.Λ.» Α.Ε. κ. Σεβαστής Μπασδέκη

και στελεχών της Εταιρείας , πραγματοποιεί επισκέψεις,  δειγματοληπτικά, στις ολοκληρωμένες παρεμβάσεις-επενδύσεις που χρηματοδοτήθηκαν από το  Πρόγραμμα LEADER στην περιοχή της Λάρισας.

Καταδείχθηκε από τις επισκέψεις αυτές η αποτελεσματικότητα αλλά και η ταχύτητα διεκπεραίωσης των αιτημάτων επί μέρους πληρωμών των έργων του προγράμματος, που χαρακτηρίζουν το LEADER και το καθιστούν ένα από τα πλέον αξιόπιστα εργαλεία συν-χρηματοδότησης ιδιωτικών αλλά και δημόσιων επενδύσεων στην δύσκολη, οικονομικά, συγκυρία που διέρχεται η χώρα μας.

Η «Α.Ε.ΝΟ.Λ.» Α.Ε. αναμένει την προκήρυξη υποβολής της πρότασής της για το καινούργιο LEADER για την Π.Ε. Λάρισας και στο διάστημα αυτό έχει δρομολογήσει διαδικασίες διαβούλευσης με  τους φορείς της περιοχής (Ο.Τ.Α., Επιμελητήρια, Κοινωνικοί φορείς κ.λ.π.) αλλά και τον τοπικό πληθυσμό, προκειμένου η πρότασή της να συμπεριλαμβάνει τις προτεραιότητες που θα αναδειχθούν από τις συσκέψεις-συγκεντρώσεις αυτές, πάντα μέσα από την λογική σχεδιασμού της τοπικής ανάπτυξης «από κάτω προς τα πάνω», που είναι βασική προϋπόθεση της Προσέγγισης  LEADER.

Την θέση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων στην παρακολούθηση-εποπτεία  της υλοποίησης του LEADER  στην νέα προγραμματική περίοδο αναλαμβάνουν οι, σχετικές με την περιοχή εφαρμογής του, Περιφερειακές Διοικήσεις.

Η εξέλιξη αυτή εκτιμάται ότι θα βελτιώσει ακόμη παραπάνω τα αναγνωρισμένα συγκριτικά πλεονεκτήματα του προγράμματος (αποτελεσματικότητα παρεμβάσεων εφαρμογής, ταχύτατη διεκπεραίωση αιτημάτων πληρωμής των έργων), αφού οι αποφάσεις θα λαμβάνονται  σε επίπεδο Περιφέρειας.

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΗΜΕΡΩΝ