ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 

Με επιτυχία στέφθηκε η δεύτερη συνάντηση του ευρωπαϊκού προγράμματος με τίτλο EUPA_NEXT «Επικύρωση της τυπικής, μη-τυπικής και άτυπης μάθησης: η περίπτωση του προσωπικού διοίκησης», στις 13-14 Απριλίου στη Λάρισα.

Ο γενικός στόχος του προγράμματος, στο οποίο ο εκπαιδευτικός οργανισμός «ΔΗΜΗΤΡΑ» συμμετέχει ως εταίρος, είναι η επικύρωση της μη-τυπικής και άτυπης μάθησης μέσα από την χρήση Συστημάτων Διασφάλισης Ποιότητας (ISO) και η ανάπτυξη μεθοδολογίας για την πιστοποίηση της ειδικότητας Γραμματέως Διοίκησης.

Πιο αναλυτικά, οι ειδικοί στόχοι του προγράμματος EUPA_NEXT είναι:

  1. Διερεύνηση και καταγραφή της μεθοδολογίας που εφαρμόζει ο Εθνικός Οργανισμός Πιστοποίησης Προσόντων & Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ) καθώς επίσης το Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς Πιστωτικών Μονάδων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ECVET) για την κατοχύρωση των πιστωτικών μονάδων.
  2. Καταγραφή μιας συγκριτικής μελέτης για την συγκεκριμένη περίπτωση για τις χώρες που συμμετέχουν στο Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Πιστοποίησης (EQF) και ECVET.
  3. Παροχή πιστοποίησης ISO στα έγγραφα και στα εργαλεία αξιολόγησης που θα αναπτυχτούν στο εν λόγω πρόγραμμα.
  4. Ανάπτυξη ενός μεθοδολογικού οδηγού για το πώς θα αξιολογείται η τυπική, μη τυπική και άτυπη μάθηση.
  5. Πρόταση για επίσημη αναγνώριση από την Ευρωπαϊκή Κοινότητα αυτής της εκπαίδευσης και πιστοποίησης στα πλαίσια του 3-ετούς έργου EUPA_NEXT.

Κατά τη διάρκεια της διήμερης συνάντησης, 7 οργανισμοί εκπροσωπώντας έξι χώρες (Γερμανία, Ισπανία, Σλοβακία, Γαλλία Κύπρος, και Ελλάδα) συζήτησαν επί θεμάτων σχετικά με το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για την εκπαίδευση, την αξιολόγηση και την πιστοποίηση της ειδικότητας Γραμματέως Διοίκησης. Στο πλαίσιο της συνάντησης συζητήθηκαν σχετικές πρακτικές και συστήματα που υιοθετούνται από άλλες ευρωπαϊκές χώρες, ανταλλάχθηκαν ιδέες και προτάσεις προκειμένου να σχεδιαστούν με ακρίβεια  τα επόμενα στάδια του έργου.

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το ΔΗΜΗΤΡΑ ΚΕΕ ΑΕ, Παλαιολόγου 19, Λάρισα, τηλ. 2410554026, κ. Αναστασοπούλου (email: anastasopoulou@dimitra.gr).

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com