ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΠΔΕ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

Η Περιφερειακή Δ/νση Εκπ/σης Θεσσαλίας σε συνεργασία με τη Δ/νση Ειδικής Αγωγής του Υπ.Π.Ε.Θ και τη Σχολική Σύμβουλο Ειδικής Αγωγής Θεσσαλίας διοργανώνουν ημερίδα με θέμα: «Κοιτάζουμε το χθες και σχεδιάζουμε το αύριο της Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης», η οποία θα γίνει την Τρίτη 19-04-2016 στο αμφιθέατρο του 4ου  Δημ. Σχολείου Λάρισας στις 8.30.

Η ημερίδα απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων και όλων βαθμίδων εκπ/σης, γονείς και σε κάθε άλλο ενδιαφερόμενο. Στόχος της ημερίδας είναι στηριζόμενοι στο υπάρχον θεσμικό πλαίσιο  που διέπει την Ειδική Αγωγή και Εκπ/ση, να αναδειχτούν προτάσεις από όλους τους εμπλεκόμενους (στελέχη εκπ/σης, εκπαιδευτικούς, γονείς), ώστε να βελτιωθούν και να ενισχυθούν οι εκπαιδευτικές δομές, σύμφωνα με τις σύγχρονες επιστημονικές προσεγγίσεις

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com