ΤΙ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΕΧΟΥΝ ΟΙ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΙ ΣΤΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΟΣΔΕ

Ο Α.Σ. Λαρισαίων αγροτών ενημερώνει τους κτηνοτρόφους τι θα πρέπει να προσέχουν στη δήλωση του φετινού  ΟΣΔΕ και για να αποφεύγουν τα πρόστιμα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

ΑΝΑΜΕΝΟΝΤΑΣ ΤΑ ΟΡΙΣΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

Ο ΟΠΕΚΕΠΕ σύμφωνα με την ενωσιακή νομοθεσία και προκειμένου να καταβάλει σύννομα τις ενισχύσεις στους παραγωγούς, χωρίς να επιβληθούν πρόστιμα στη χώρα από την ΕΕ, διεξάγει κάθε χρόνο μία σειρά από ελέγχους. Για αυτό επισημαίνει στους κτηνοτρόφους ότι θα πρέπει κατά την υποβολής της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης (ΟΣΔΕ) να δηλώνουν το σύνολο του ζωικού κεφαλαίου που διατηρούν στην σταυλική τους εγκατάσταση. Επίσης θα πρέπει να δηλώνουν τις συνδεδεμένες ενισχύσεις τις οποίες αιτούνται (για βοοειδή ή αιγοπρόβατα). Απαραίτητο είναι ακόμη να δηλώσουν κάθε μετακίνηση του ζωικού τους κεφαλαίου που θα κάνουν κατά την διάρκεια του έτους.

 

Ακόμη απαιτείται:

 

 1. Η δήλωση της ύπαρξης συστεγαζόμενων κτηνοτρόφων στη σταυλική εγκατάσταση.

 

 1. Ο εντοπισμός και η επιβεβαίωση της ορθής τοποθέτησης – ψηφιοποίησης της σταυλικής εγκατάστασης στο χάρτη, ακόμη και αν δεν υπάρχει καμία αλλαγή σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά.

 

 1. Η σάρωση και η επισύναψη στην αίτηση των μητρώων εκμετάλλευσης και των αδειών διακίνησης του ζωικού κεφαλαίου.

 

 1. Πρέπει να προβλέπεται πόσα θηλυκά βοοειδή θα γεννήσουν εντός του έτους, χωρίς απώλειες για όσους αιτούνται τη συνδεδεμένη ενίσχυση βοοειδών.

 

 1. Πρέπει να προβλέπεται πόσα ενήλικα θηλυκά αιγοπρόβατα, που θα παραμείνουν στην εκμετάλλευση, θα δώσουν κατά μέσο όρο τουλάχιστον 120 κιλά γάλα εντός του έτους, για όσους αιτούνται τη συνδεδεμένη ενίσχυση αιγοπροβάτων.

 

 1. Οι γεωργοί που αιτούνται εξισωτική αποζημίωση πρέπει να δηλώνουν το ζωικό κεφάλαιο που θα διατηρηθεί μέχρι το τέλος του έτους.

 

Επίσης ο κτηνοτρόφος για να αποφύγει πρόστιμα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ θα πρέπει:

 

 1. Να τηρεί το Μητρώο Φαρμακευτικής Αγωγής και τις κτηνιατρικές συνταγές για κάθε φαρμακευτική αγωγή στην οποία υποβάλει τα ζώα του.

 

 1. Να τηρεί τους ειδικούς κανόνες για τη χρήση ζωοτροφών και ορμονών.

 

 1. Να τηρεί τους ειδικούς κανόνες για την υγιεινή παραγωγή γάλακτος και αυγών καθώς και την πρόληψη ζωονόσων και ζωοανθρωπονόσων, ιδίως της φυματίωσης, της βρουκέλλωσης και της σπογγώδους εγκεφαλοπάθειας.
 2. Η αποθήκευση των στερεών κτηνοτροφικών αποβλήτων να γίνεται σε κοπροσωρούς διαμορφωμένες σύμφωνα με τις σχετικές προδιαγραφές, ικανές να αποθηκεύσουν τα παραγόμενα απόβλητα τουλάχιστον για 90 ημέρες που απαιτούνται για τη χώνευσή τους.

 

 1. Να τηρεί του γενικούς κανόνες για την υγιεινή, τον αερισμό και το φωτισμό και την ασφάλεια του εξοπλισμού σε όλους τους σταύλους και την ορθή χορήγηση ουσιών, τροφής και νερού σε όλα τα είδη των εκτρεφόμενων ζώων, καθώς και τους ειδικότερους κανόνες που υπάρχουν για τη διαρρύθμιση και διαχείριση σταυλικών εγκαταστάσεων όπου εκτρέφονται χοίροι και παχυνόμενοι μόσχοι.

 

 1. Να φροντίζει για τη σήμανση του ζωικού του κεφαλαίου, τοποθετώντας δύο ενώτια με ατομικό αριθμό στους χοίρους αναπαραγωγής άνω των τριών μηνών και σε όλα τα βοοειδή που συμπληρώνουν είκοσι ημέρες ζωής, για τα οποία θα πρέπει επιπλέον να διατηρεί και ατομικό διαβατήριο που εκδίδεται από τα Αγροτικά Κτηνιατρεία. Τα αιγοπρόβατα άνω των έξι μηνών θα πρέπει να φέρουν εκτός από ένα απλό ενώτιο και ένα ηλεκτρονικό με πομποδέκτη ή εναλλακτικά στομαχικό βώλο με πομποδέκτη, ο οποίος ενδείκνυται ειδικά σε αιγοπρόβατα που τους λείπει το πτερύγιο του αυτιού (κουφά ή τσούλα). Επίσης, θα πρέπει να διαθέτει ενώτια με τον κωδικό της εκμετάλλευσης, για τη σήμανση αιγοπροβάτων κάτω των έξι μηνών και χοίρων πάχυνσης που προορίζονται για σφαγή.

 

 1. Να διατηρεί μητρώο εκμετάλλευσης όπου καταγράφει ατομικά το ιστορικό κάθε χοίρου ή αιγοπροβάτου αναπαραγωγής και όλων των βοοειδών. Ειδικά για τα βοοειδή, πρέπει για κάθε 11 μεταβολή να ενημερώνει εντός 7 ημερών το Αγροτικό Κτηνιατρείο, στο οποίο κάθε χρόνο και ως τις 15 Δεκεμβρίου, θα πρέπει να υποβάλει την ετήσια απογραφή των αιγοπροβάτων του.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com