ΟΙ ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΩΝ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΤΟΥΣ

Ανακοίνωση του αντιδημάρχου καθαριότητας & πρασίνου του δήμου Τεμπών

Εν όψει της αντιπυρικής περιόδου από 1η Μαΐου έως τη 31η Οκτωβρίου 2016 ανακοινώνει ότι: Σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 4/2012 (ΦΕΚ 1346/Β/25.4.12) Πυροσβεστική Διάταξη, άρθρο 1:

“ Οι ιδιοκτήτες , οι νομείς και επικαρπωτές των οικοπεδικών και λοιπών ακάλυπτων χώρων, που βρίσκονται εντός πόλεων, κωμοπόλεων και οικισμών και σε απόσταση μέχρι 100 μέτρων από τα όριά τους, υποχρεούνται στη αποψίλωση αυτών από τα ξερά χόρτα και στην απομάκρυνση τους, την απομάκρυνση τυχόν άλλων εγκαταλελειμμένων καυστών ή   εκρήξιμων υλικών ή αντικειμένων που βρίσκονται μέσα σ΄αυτούς προς αποτροπή κινδύνων πρόκλησης πυρκαγιάς ή ταχείας επέκτασής της, καθώς και στη λήψη κάθε άλλου κατά περίπτωση μέτρου που προσβλέπει στην αποφυγή αιτίων και στη μείωση του κινδύνου από πυρκαγιά”.

Πρέπει οι ιδιοκτήτες των οικοπέδων άμεσα να καθαρίσουν  τα οικόπεδά τους.

Η ενέργεια αυτή κρίνεται απαραίτητη τόσο για την αποτροπή του κινδύνου πρόκλησης πυρκαγιάς όσο και για λόγους δημόσιας υγιεινής και αισθητικής.

Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης ο Δήμος Τεμπών θα προβεί στην επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 4/2012 (ΦΕΚ 1346/25.4.2012) Πυροσβεστική Διάταξη και τον Ν. 3852/10 άρθρο 94 παρ. 26

Ο Δήμος προσβλέπει στην συνεργασία των Δημοτών του και τονίζει ότι κάθε ολιγωρία είναι σε βάρος του περιβάλλοντος και της περιουσίας των πολιτών.

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΗΜΕΡΩΝ