ΣΤΑ ΟΡΙΑ ΤΟΥ ΤΟ MEGA ΠΟΥ ΑΔΥΝΑΤΕΙ ΝΑ ΠΛΗΡΩΣΕΙ ΔΩΡΟ ΠΑΣΧΑ

Τo οριακό σημείο που βρίσκεται το Mega αποτυπώνεται στην επιστολή που απέστειλε στην Alpha Βank ζητώντας την αποδέσμευση 800χιλ. ευρώ ώστε να πληρωθούν τα δώρα των εργαζομένων.

Η εταιρεία αναφέρει ότι η θετική και έγκαιρη ανταπόκριση της τράπεζας στο αίτημα της “παρίσταται επιτακτική για τη διασφάλιση λειτουργίας της επιχειρήσεως και την αποτροπή ενδεχόμενου καταλογισμού ποινικών ευθυνών” σημειώνοντας παράλληλα: “αποστερούμενη ταμειακής ρευστότητος δεν μπορεί να ανταποκριθεί σε φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις (τις οποίες οριακά διεκανόνισε), αλλά ούτε κάν μισθολογικές, με αποτέλεσμα να παρουσιάζει ήδη καθυστέρηση μέρος της μισθοδοσίας μηνός Μαρτίου 2016 να παρίσταται αδύνατη η καταβολή δώρου Πάσχα και μισθοδοσίας μηνός Απριλίου.

Τα ανωτέρω εκτός των εταιρικών συνεπειών έχουν και έντονες κοινωνικές επιπτώσεις, δεδομένου του μεγάλου αριθμού των απασχολουμένων στη εταιρεία προσώπων και των εξαρτωμένων από αυτούς, παράλληλα δε θεμελιώνουν και ποινική ευθύνη σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 8 Ν. 2336/1995, όπως ισχύουν”.

Ολόκληρη η επιστολή προς την τράπεζα:

“Προς ALPHA ΤΡΑΠΕΖΑ Α.Ε.

Κύριοι,

Σας είναι γνωστό ότι η εταιρεία μας στο υπερ25ετές διάστημα δραστηριότητός της είχε συνολικό κύκλο εργασιών 2,7 δισ. ευρώ και διατήρησε κατά μέσο όρο 560 θέσεις εργασίας στο σταθμό και 640 θέσεις εργασίας σε επιχειρήσεις που προμηθευτών για την εξυπηρέτηση του σταθμού.

Η εταιρεία μας αποδείχθηκε συνεπής και αξιόπιστος αντισυμβαλλόμενος των ελληνικών τραπεζών, έχοντας αποπληρώσει μέχρι σήμερα σημαντικό μέρος του κεφαλαίου και έχει εξοφλήσει τόκους περίπου 120 εκατ. €, ακόμα και μέσα στο αρνητικό οικονομικό περιβάλλον από το 2008 μέχρι σήμερα, ενώ αντίστοιχα συνεπής συνεργάτης αποδείχθηκε και για τις εταιρείες factoring με κύκλο εργασιών πολλών εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ τα τελευταία έτη.

Όλα τα ανωτέρω δεν δικαιολογούν την πρόσφατη αντιμετώπιση της εταιρείας μας, με τον αιφνίδιο μηδενισμό των ορίων αναλήψεως και τη δέσμευση κάθε χρηματικού διαθεσίμου της, με αποτέλεσμα την αποστέρησή της από πόρους απολύτως αναγκαίους για την εκπλήρωση βασικών και όλως ανελαστικών υποχρεώσεών της, γεγονός το οποίο συνεπάγεται την καθολική ανατροπή του οικονομικού προγραμματισμού της και την απειλή στάσεως πληρωμών.

Είναι χαρακτηριστικό ότι αποστερούμενη ταμειακής ρευστότητος η εταιρεία δεν μπορεί να ανταποκριθεί σε φορολογικές και ασφαλιστικές υποχρεώσεις (τις οποίες οριακά διεκανόνισε), αλλά ούτε κάν μισθολογικές, με αποτέλεσμα να παρουσιάζει ήδη καθυστέρηση μέρος της μισθοδοσίας μηνός Μαρτίου 2016 να παρίσταται αδύνατη η καταβολή δώρου Πάσχα και μισθοδοσίας μηνός Απριλίου.

Τα ανωτέρω εκτός των εταιρικών συνεπειών έχουν και έντονες κοινωνικές επιπτώσεις, δεδομένου του μεγάλου αριθμού των απασχολουμένων στη εταιρεία προσώπων και των εξαρτωμένων από αυτούς, παράλληλα δε θεμελιώνουν και ποινική ευθύνη σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 8 Ν. 2336/1995, όπως ισχύουν.

Στο πλαίσιο αυτό αιτούμεθα την άμεση αποδέσμευση

-ποσού € 453.327,25, το οποίο αποτελεί το μη καταβληθέν τμήμα της μισθοδοσίας μηνός Μαρτίου 2016

-ποσού € 400.826,03, το οποίο απαιτείται για την καταβολή του Δώρου Πάσχα 2016.

τα οποία θα καταβληθούν απ’ ευθείας στο προσωπικό της εταιρείας μέσω του λογαριασμού μισθοδοσίας αυτών στην Τράπεζα Πειραιώς.

Η θετική και έγκαιρη ανταπόκρισή σας στο αίτημά μας, παρίσταται επιτακτική για την διασφάλιση λειτουργίας της επιχειρήσεως και την αποτροπή ενδεχόμενου καταλογισμού ποινικών ευθυνών.

Για την ΤΗΛΕΤΥΠΟΣ Α.Ε.”.

 

news247.gr

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΗΜΕΡΩΝ