ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΕΣ ΝΗΠΙΩΝ ΣΤΟΥΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥΣ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΤΟΥ Ο.Κ.Π.Α.Π.Δ. ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ

Ανακοινώνεται ότι οι εγγραφές στους Παιδικούς Σταθμούς του ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΣ & ΠΑΙΔΕΙΑΣ του Δήμου ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ αρχίζουν από 20 Μαΐου  και τελειώνουν στις 15 Ιουνίου 2016.

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

Eγγραφή νηπίου για πρώτη φορά στο Σταθμό

1.Αίτηση

2.Πιστοποιητικό γέννησης νηπίου

3Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης

4.Τελευταίο εκκαθαριστικό σημείωμα εφορίας ή τελευταίο

εκκαθαριστικό  μηνιαίων αποδοχών εργοδότη

5 .Βεβαίωση εργασίας της μητέρας από τον εργοδότη ή δήλωση του Ν 1599/1986

  1. Βεβαίωση γιατρού για την καλή σωματική και πνευματική υγεία του παιδιού

ΕΠΑΝΕΓΓΡΑΦΗ   ΝΗΠΙΩΝ

Για την  επανεγγραφή  των παιδιών που ήδη φοιτούν στους Σταθμούς απαιτούνται τα εξής δικαιολογητικά

  1. Αίτηση
  2. Τελευταίο εκκαθαριστικό σημείωμα εφορίας ή τελευταίο

εκκαθαριστικό  μηνιαίων αποδοχών εργοδότη

  1. Βεβαίωση εργασίας της μητέρας από τον εργοδότη

Ή δήλωση του Ν 1599/1986

  1. Βεβαίωση γιατρού για την καλή σωματική και πνευματική υγεία του παιδιού

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*


This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.