ΠΟΙΟΤΙΚΟ ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ ΜΕ ΝΕΑ ΓΕΩΤΡΗΣΗ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΑΤΩ ΑΙΓΑΝΗΣ

Υπογράφηκε σήμερα η σύμβαση εκτέλεσης του έργου «ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ  ΥΔΡΕΥΤΙΚΗΣ  ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ  ΣΤΗ  ΘΕΣΗ  ΕΛΑΙΟΤΡΙΒΕΙΟ  ΚΑΙ  ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ  ΔΙΚΤΥΟΥ  ΥΔΡΕΥΣΗΣ  ΣΤΗΝ  ΠΑΡΑΛΙΑ  Δ.Κ.  ΑΙΓΑΝΗΣ» μεταξύ του Προέδρου της Δ.Ε.Υ.Α. Τεμπών Κων/νου Κολλάτου και του αναδόχου του έργου Φιλίππου Νικ. Αβρανά.

Με αφορμή την υπογραφή της σχετικής σύμβασης ο Δήμαρχος και Πρόεδρος της ΔΕΥΑ Τεμπών Κώστας Κολλάτος δήλωσε :

«Σ’ αυτή τη δύσκολη οικονομική συγκυρία, η νεοσύστατη Δ.Ε.Υ.Α. Τεμπών κατασκευάζει έργα, βελτιώνει υποδομές και δημιουργεί προϋποθέσεις ανάπτυξης των παραλίων και των δημοτικών διαμερισμάτων του Δήμου.

Η κατασκευή του συγκεκριμένου έργου θα βελτιώσει σημαντικά την ποσοτική επάρκεια του νερού που διοχετεύεται στους παραλιακούς οικισμούς και σε συνδυασμό με την άριστη ποιότητα -αποτέλεσμα χημικών μικροβιολογικών αναλύσεων- θα επιλυθεί ένα μακροχρόνιο πρόβλημα όπως είναι η υδροδότησή τους, δημιουργώντας καλύτερες προϋποθέσεις διαμονής παραθεριστών, επισκεπτών και μόνιμων κατοίκων».

Το έργο που χρηματοδοτείται από ίδιους πόρους της ΔΕΥΑΤ, προϋπολογισμού 291.510,00 €, αφορά την  αξιοποίηση της υδρευτικής γεώτρησης στη θέση Ελαιοτριβείο με την κατασκευή αντλιοστασίου και την τοποθέτηση αγωγών πολυαιθυλενίου, τεσσάρων χιλιομέτρων περίπου, προκειμένου να ενισχυθεί η υδροδότηση της παραλίας Αιγάνηςβελτιώνοντας έτσι την ποιότητα ζωής των λουομένων των παραλίων.

Κατά την υπογραφή της σύμβασης παρευρέθησαν : ο Αντιπρόεδρος της ΔΕΥΑΤ Ι. Αργυρίου, το μέλος του Δ.Σ. ΔΕΥΑΤ Ι. Σακκαβός, ο Αντιδήμαρχος Δ.Ε. Νέσσωνος Κ. Νταφούλης, ο Αντιδήμαρχος Δ.Ε. Κάτω Ολύμπου Αχ. Διψάνας, ο Πρόεδρος Καστρί – Λουτρού Β. Μπάκαβος, η προϊσταμένη του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Γιούλη Τσιτσιουβά και η υπάλληλος του Τμήματος Βάσω Μπαρμπούτη.

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΗΜΕΡΩΝ