Ο ΔΗΜΟΣ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΚΑΛΕΙ ΙΔΙΩΤΕΣ ΝΑ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΟΥΝ ΤΟ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΓΙΟΡΤΗΣ ΚΡΑΣΙΟΥ

Ο Δήμαρχος Τυρνάβου γνωστοποιεί την απόφαση να αναθέσει την οργάνωση συναυλιών στο χώρο του πάρκου «Αγίου Γεωργίου» στον Αμπελώνα, στα πλαίσια της ετήσιας Γιορτής Κρασιού και στις ημέρες 26η, 27η και 28η Αυγούστου 2016 και ώρες 10:00μ.μ. έως 02:00π.μ.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν εγγράφως τις σχετικές προτάσεις τους που θα πρέπει να καλύπτουν τουλάχιστον τις παρακάτω απαιτήσεις:

  • Καλλιτεχνικό πρόγραμμα με εγνωσμένης αξίας εκτελεστές, έντεχνου, μοντέρνου, λαϊκού και δημοτικού τραγουδιού
  • Ηχητική κάλυψη των συναυλιών και φωτισμό σκηνής
  • Οργάνωση του χώρου με τραπεζοκαθίσματα πλαστικά
  • Δυνατότητα λειτουργίας δύο καντινών δικής τους επιλογής για την παροχή πρόχειρων φαγητών και ποτών (οινοπνευματωδών, αναψυκτικών, καφέδων κ.λπ.)
  • Τοποθέτηση πέντε τεντών (παγόδες) διαστάσεων 5,0 μ. Χ 5,0 μ., επικαλυπτόμενες με πλαστικοποιημένο τεντόπανο λευκού χρώματος, 150 πλαστικές καρέκλες λευκές, και 20 τραπέζια πλαστικά λευκά διαστάσεων τουλάχιστον 0,80 μ. Χ 1,40 μ. για τις ανάγκες του Δήμου
  • Παροχή ηχητικής εγκατάστασης για υποστήριξη μίας συναυλίας με τετραμελή ορχήστρα ρεμπέτικου τραγουδιού και δύο φωνές, η οποία θα πραγματοποιηθεί σε κοινόχρηστο χώρο στο κέντρο της πόλης του Αμπελώνα
  • Παραχώρηση όλου του εξοπλισμού (ηχητικά, φωτισμό, καντίνες, τραπεζοκαθίσματα) του συναυλιακού χώρου την 29η Αυγούστου 2016, προκειμένου να υλοποιηθεί συναυλία του Α.Ο. «Αμπελωνιακός»

Το τέλος υπέρ της ΑΕΠΙ ή άλλης αντίστοιχης εταιρείας δικαιωμάτων των συναυλιών στο χώρο της γιορτής κρασιού Αμπελώνα θα βαρύνει αποκλειστικά τους διοργανωτές.

Οι ενδιαφερόμενοι διοργανωτές, δύνανται να ορίσουν εισιτήριο εισόδου στον χώρο που θα οριοθετηθεί από τον Δήμο για την πραγματοποίηση των συναυλιών, το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει τα πέντε (5) ευρώ.

Οι λοιπές συνοδές δράσεις της γιορτής κρασιού Αμπελώνα 2016 θα πραγματοποιηθούν από την ΚΕΔΗΤ και τον Δήμο Τυρνάβου.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν εγγράφως τις προτάσεις τους έως την Δευτέρα 30 Μαΐου 2016 και ώρα 10:30 π.μ. στο Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστηρίου & Προμηθειών (αρμόδιοι υπάλληλοι κ.κ. Μπαντραλέξης Παναγιώτης & Καλιαρδού Ιωάννα, τηλ. 2492 3 50131, -133).

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com