ΕΡΩΤΗΣΗ ΚΟΚΚΑΛΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΕΙΣ ΤΩΝ ΠΤΥΧΙΩΝ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

Επίκαιρη ερώτηση προς τον υπουργό Παιδείας κατέθεσε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος των ΑΝΕΛ κ. Βασίλης Κόκκαλης με θέμα την καθυστέρηση εξέτασης και αναγνώρισης της επαγγελματικής ισοδυναμίας των τίτλων σπουδών από το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών προσόντων, ρωτώντας να πληροφορηθεί σε ποιες ενέργειες προτίθεται η κυβέρνηση να προβεί

προκειμένου να βελτιωθεί η αποδοτικότητα και μειωθεί η χρονοβόρα διαδικασία αναγνώρισης της επαγγελματικής ισοδυναμίας των τίτλων σπουδών των αιτούντων.

Αναλυτικά η ερώτηση του Λαρισαίου βουλευτή:

Όπως ανέφερε η αιτιολογική έκθεση της τροπολογίας που έγινε υπό τον πρώην Υπουργό Α. Λοβέρδο, με το άρθρο 49 του Ν. 4264/2014 διευρύνθηκε η αρμοδιότητα του ΣΑΕΠ (Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων), έτσι ώστε να συμπεριλάβει την αναγνώριση της επαγγελματικής ισοδυναμίας ακόμη δύο κατηγοριών τίτλων σπουδών: Πρώτον, τίτλων τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης που απονέμουν ΑΕΙ όχι μόνον κοινοτικών αλλά και τρίτων χωρών που συνεργάζονται στην Ελλάδα με τα κολέγια του Ν. 3696/2008 και δεύτερον, μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών που απονέμονται από κολέγια του ως άνω νόμου, εφόσον αυτά έχουν λάβει πιστοποίηση από διεθνείς οργανισμούς πιστοποίησης.

Εν συνεχεία, το καλοκαίρι του 2015, συστήθηκε εκ νέου μια ειδική Ομάδα Εργασίας αποτελούμενη από 14 υπαλλήλους με αντικείμενο,  τον έλεγχο πληρότητας και τη συμπλήρωση όλων των φακέλων των αιτήσεων αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων και επαγγελματικής ισοδυναμίας τίτλων ιδρυμάτων ανώτατης εκπαίδευσης εξωτερικού καθώς και εισήχθη ηλεκτρονική καταγραφή των φακέλων και των υποβληθέντων δικαιολογητικών και εγγράφων ώστε να καταστεί δυνατή αρχικά η εξέτασή τους από τους εισηγητές και εν κατακλείδι να τεθεί σε συζήτηση στο Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (ΣΑΕΠ).

Η διαδικασία επαναλειτουργίας και επανασύστασης, όμως πέραν του γεγονότος πως καθυστέρησε πάρα πολύ, εξακολουθεί σήμερα να γεννά και περεταίρω προβλήματα. Πιο συγκεκριμένα, ελλείψει εισηγητών προκειμένου να «χρεωθούν» τους υπό εξέταση φακέλους ουσιαστικά αποτελεί σήμερα τροχοπέδη για την αναγνώριση χιλιάδων πτυχίων. Όπως πληροφορούμαι, κατά το τρέχον έτος, το ΣΑΕΠ συνεδρίασε πέραν της πρώτης φοράς, με θέμα τον ορισμό προεδρείου και των – λιγοστών- εισηγητών άλλες δύο φορές για την συζήτηση και αναγνώριση μόλις 60 περίπου φακέλων με ημερομηνία αίτησης του πρώτου τριμήνου τους έτους 2014.

Μετά ταύτων, γίνεται αντιληπτό, πως χιλιάδες αιτούντες, έχουν γίνει δέσμιοι της γραφειοκρατικής διαδικασίας με αιτήσεις που ανατρέχουν από το 2012. Από την μία μεριά δεν μπορούν να κάνουν χρήση των πτυχίων τους, παραμένοντας κατά πάσα πιθανότητα άνεργοι, ενώ την ίδια στιγμή και η χώρα μας καθιστά αναξιοποίητο όλο εκείνο το ανθρώπινο επιστημονικό δυναμικό και τους αναγκάζει να εγκαταλείψουν την χώρα προς ανεύρεση εργασίας.

Κατόπιν των ανωτέρω ερωτάσθε Κύριε Υπουργέ:

Σε ποιες ενέργειες προτίθεστε να προβείτε ενόψει των ανωτέρω, προκειμένου να βελτιωθεί η αποδοτικότητα και μειωθεί η χρονοβόρα διαδικασία αναγνώρισης της επαγγελματικής ισοδυναμίας των τίτλων σπουδών των αιτούντων;

Είναι στα σχέδιά σας, ο ορισμός περαιτέρω εισηγητών, ώστε να εξοικονομηθεί χρόνος αλλά και να συζητούνται περισσότερες αιτήσεις στις ορισθείσες συνεδριάσεις του Συμβουλίου;

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ ΗΜΕΡΩΝ