ΣΕ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΧΩΡΟΙ ΓΙΑ ΞΑΠΛΩΣΤΡΕΣ, ΟΜΠΡΕΛΕΣ, ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΑ ΣΤΙΣ ΠΑΡΑΛΙΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΑΣ

Ο δήμος Αγιάς θα προχωρήσει σε δημοπρασία χώρων στις παραλίες του δήμου για την εγκατάσταση ομπρελών, ξαπλώστρων και τραπεζοκαθισμάτων η οποία θα διεξαχθεί στην Αγιά, στο Πολιτιστικό Συνεδριακό Κέντρο «Χρυσαλλίδα», στις 10/06/2016, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:45 το πρωί.

Κατώτατο όριο προσφοράς ορίζεται το ποσόν των πέντε ευρώ (5,00€) ανά τετραγωνικό μέτρο, για τις ομπρέλες ξαπλώστρες και έξι ευρώ (6,00€) για τα τραπεζοκαθίσματα και αφορά το τρέχον έτος. Κάθε αντιπροσφορά πρέπει να είναι ανώτερη τουλάχιστον κατά 0,50€/τ.μ. συνολικά από την αμέσως προηγούμενη.

Στην περίπτωση που αποβεί άκαρπη, για οποιοδήποτε λόγο, θα επαναληφθεί στις 14/06/2016 ημέρα Τρίτη την ίδια ώρα και στον ίδιο χώρο.

Οι χώροι που θα δημοπρατηθούν είναι:

ΘΕΣΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΘΕΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΧΡΗΣΗ Τ.Μ. ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΤΙΜΗ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ
4

(ΠΙΝΑΚΑΣ 1)

ΒΕΛΙΚΑ ΕΝΑΝΤΙ ΚΑΤ/ΤΟΣ ΕΞΕΔΡΑ ΟΜΠΡΕΛΕΣ ΞΑΠΛΩΣΤΡΕΣ 345 τ.μ.5,00€ /τ.μ.
5

(ΠΙΝΑΚΑΣ 1)

ΒΕΛΙΚΑ ΕΝΑΝΤΙ ΚΑΤ/ΤΟΣ

ΝΑΥΑΓΟΣ

ΟΜΠΡΕΛΕΣ ΞΑΠΛΩΣΤΡΕΣ 50 τ.μ.5,00€ /τ.μ.
6

(ΠΙΝΑΚΑΣ 1)

ΒΕΛΙΚΑ ΕΝΑΝΤΙ ΚΑΤ/ΤΟΣ

LOUNGE

ΟΜΠΡΕΛΕΣ ΞΑΠΛΩΣΤΡΕΣ 470 τ.μ. 5,00€ /τ.μ.
6

(ΠΙΝΑΚΑΣ 1)

ΒΕΛΙΚΑ ΕΝΑΝΤΙ ΚΑΤ/ΤΟΣ

LOUNGE

ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΑ 30 τ.μ. 6,00€ /τ.μ.
7

(ΠΙΝΑΚΑΣ 1)

ΒΕΛΙΚΑ ΕΝΑΝΤΙ ΚΑΤ/ΤΟΣ

ISALOS

ΟΜΠΡΕΛΕΣ ΞΑΠΛΩΣΤΡΕΣ 450 τ.μ. 5,00€ /τ.μ.
7

(ΠΙΝΑΚΑΣ 1)

ΒΕΛΙΚΑ ΕΝΑΝΤΙ ΚΑΤ/ΤΟΣ

ISALOS

ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΑ 50 τ.μ. 6,00€ /τ.μ.
8

(ΠΙΝΑΚΑΣ 1)

ΑΓΙΟΚΑΜΠΟΣ ΕΝΑΝΤΙ ΚΑΤ/ΤΟΣ

CAVO BEACH

ΟΜΠΡΕΛΕΣ ΞΑΠΛΩΣΤΡΕΣ 300 τ.μ. 5,00€ /τ.μ.
8

(ΠΙΝΑΚΑΣ 1)

ΑΓΙΟΚΑΜΠΟΣ ΕΝΑΝΤΙ ΚΑΤ/ΤΟΣ

CAVO BEACH

ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΑ 50 τ.μ. 6,00€ /τ.μ.
9

(ΠΙΝΑΚΑΣ 1)

ΑΓΙΟΚΑΜΠΟΣ ΕΝΑΝΤΙ ΚΑΤ/ΤΟΣ

ΠΕΤΡΙΝΟ

ΟΜΠΡΕΛΕΣ ΞΑΠΛΩΣΤΡΕΣ 170 τ.μ. 5,00€ /τ.μ.
9

(ΠΙΝΑΚΑΣ 1)

ΑΓΙΟΚΑΜΠΟΣ ΕΝΑΝΤΙ ΚΑΤ/ΤΟΣ

ΠΕΤΡΙΝΟ

ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΑ 60 τ.μ. 6,00€ /τ.μ.
10

(ΠΙΝΑΚΑΣ 1)

ΑΓΙΟΚΑΜΠΟΣ ΕΝΑΝΤΙ ΚΑΤ/ΤΟΣ

ΑΓΕΡΙ

ΟΜΠΡΕΛΕΣ ΞΑΠΛΩΣΤΡΕΣ 400 τ.μ. 5,00€ /τ.μ.
10

(ΠΙΝΑΚΑΣ 1)

ΑΓΙΟΚΑΜΠΟΣ ΕΝΑΝΤΙ ΚΑΤ/ΤΟΣ

ΑΓΕΡΙ

ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΑ 100 τ.μ. 6,00€ /τ.μ.
11

(ΠΙΝΑΚΑΣ 1)

ΑΓΙΟΚΑΜΠΟΣ ΕΝΑΝΤΙ ΚΑΤ/ΤΟΣ

ΑΦΡΟΣ

ΟΜΠΡΕΛΕΣ ΞΑΠΛΩΣΤΡΕΣ 440 τ.μ. 5,00€ /τ.μ.
11

(ΠΙΝΑΚΑΣ 1)

ΑΓΙΟΚΑΜΠΟΣ ΕΝΑΝΤΙ ΚΑΤ/ΤΟΣ

ΑΦΡΟΣ

ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΑ 60 τ.μ. 6,00€ /τ.μ.
13

(ΠΙΝΑΚΑΣ 1)

ΑΓΙΟΚΑΜΠΟΣ ΕΝΑΝΤΙ ΚΑΤ/ΤΟΣ

ΠΑΡΑΓΚΑ

ΟΜΠΡΕΛΕΣ ΞΑΠΛΩΣΤΡΕΣ 500 τ.μ. 5,00€ /τ.μ.
14

(ΠΙΝΑΚΑΣ 1)

ΑΓΙΟΚΑΜΠΟΣ 100 Μ. ΝΟΤΙΑ ΡΕΜΑΤΟΣ ΜΠΟΥΡΜΠΟΥΛΗΘΡΑΣ ΜΑΚΑΡΟΝΑΣ ΟΜΠΡΕΛΕΣ ΞΑΠΛΩΣΤΡΕΣ 430 τ.μ.5,00€ /τ.μ.
14

(ΠΙΝΑΚΑΣ 1)

ΑΓΙΟΚΑΜΠΟΣ 100 Μ. ΝΟΤΙΑ ΡΕΜΑΤΟΣ ΜΠΟΥΡΜΠΟΥΛΗΘΡΑΣ ΜΑΚΑΡΟΝΑΣ ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΑ 70 τ.μ. 6,00€ /τ.μ.
15

(ΠΙΝΑΚΑΣ 1)

ΑΓΙΟΚΑΜΠΟΣ ΕΝΑΝΤΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ ΧΡΥΣΗ ΑΚΤΗ ΟΜΠΡΕΛΕΣ ΞΑΠΛΩΣΤΡΕΣ 500 τ.μ.5,00€ /τ.μ.
15

(ΠΙΝΑΚΑΣ 1)

ΑΓΙΟΚΑΜΠΟΣ ΕΝΑΝΤΙ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟΥ ΧΡΥΣΗ ΑΚΤΗ ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΑ 82 τ.μ. 6,00€ /τ.μ.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com