ΑΝΟΙΚΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, οι κοινωνικές επιχειρήσεις αλλά και φορείς που δραστηριοποιούνται στο χώρο της κοινωνικής οικονομίας, δίνουν ραντεβού στις 10, 11 & 12 Ιουνίου στο Πάντειο Πανεπιστήμιο για το πρώτο «ΑΝΟΙΚΤΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ».

Η διοργάνωση του Συνεδρίου είναι μια πρωτοβουλία της Πανελλήνιας Ένωσης Συμπράξεων Κοινωνικής Οικονομίας (Π.Ε.Σ.Κ.Ο.) σε σύμπραξη με το Πάντειο Πανεπιστήμιο Κοινωνικών και  Πολιτικών Επιστημών και σε συνεργασία τα μεγαλύτερα κοινωνικά δίκτυα στο χώρο των οργανώσεων της κοινωνίας πολιτών, γεγονός που καταδεικνύει ότι πρόκειται για το πρώτο εγχείρημα, σε σχέση με τα μέχρι σήμερα, που ξεκινά από τα κάτω, δηλαδή από τους ίδιους τους φορείς της κοινωνικής οικονομίας.

Σκοπός του συνεδρίου είναι, η συγκρότηση του υποκειμένου της κοινωνικής οικονομίας, η ενδυνάμωσή του για να αποτελέσει κοινωνικό εταίρο που θα διαβουλεύεται με την πολιτεία και την ΕΕ για τη χάραξη πολιτικών για την κοινωνική οικονομία και την κατανομή των σχετικών πόρων.

Οι στρατηγικοί στόχοι του Συνεδρίου αφορούν στην ανάδειξη της:

ü  Κοινωνικής Οικονομίας ως θεσμού ενίσχυσης της παραγωγικής ανασυγκρότησης της χώρας, μείωσης των κοινωνικών ανισοτήτων και καταπολέμησης της ανεργίας και της φτώχειας.

ü  Κοινωνίας Πολιτών ως θεσμού αυτοοργάνωσης και συγκρότησης  του υποκειμένου της κοινωνικής οικονομίας.

Οι συμμετέχοντες στο Συνέδριο αναμένεται να ξεπεράσουν κατά τη διάρκεια των τριών ημερών τα 400 άτομα, ενώ μέσω live streaming εκτιμάται ότι το Συνέδριο θα το παρακολουθήσουν συνολικά πάνω από 3.000 άτομα σε ολόκληρη την Ελλάδα.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com