ΑΛΛΑΓΕΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΠΟΓΓΩΔΟΥΣ ΕΓΚΕΦΑΛΟΠΑΘΕΙΑΣ

Τροποποίηση του προγράμματος επιτήρησης των Μεταδοτικών Σπογγώδων Εγκεφαλοπαθειών στα μικρά μηρυκαστικά αλλά και στα βοοειδή για τον περιορισμό  της νόσου, υποσχέθηκε ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,  Βαγγέλης Αποστόλου, απαντώντας την Πέμπτη 09-6-2016 σε  επίκαιρη ερώτηση του βουλευτή Βασιλείου Κόκκαλη,

σχετικά με την τήρηση των κανόνων πρόληψης, ελέγχου και εξάλειψης των Μεταδοτικών Σπογγωδών Εγκεφαλοπαθειών στα  αιγοπρόβατα. Ο Υπουργός ανεγνώρισε το μεγάλο πρόβλημα της έλλειψης κτηνιάτρων σε όλη τη χώρα και ειδικά στον νομό Λάρισας και υπογράμμισε την πρόθεση του Υπουργείου να προχωρήσει σε προσλήψεις κτηνιάτρων.

Αναλυτικά η ερώτηση του βουλευτή ανέφερε τα εξής:

“Κύριε Υπουργέ,

Με την υπ’αρ. 274/10968/18-2-2016  Απόφαση του αναπληρωτή Υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και τροφίμων καθορίζονται οι λεπτομέρειες εφαρμογής του προγράμματος επιτήρησης, ελέγχου και εξάλειψης των Μεταδοτικών Σπογγωδών Εγκεφαλοπαθειών(ΜΣΕ) στα μικρά μηρυκαστικά σύμφωνα με τις απαιτήσεις του κανονισμού (ΕΚ) αρ. 999/2001 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  Οι στόχοι του προγράμματος είναι η συστηματική έρευνα και διάγνωση των ΜΣΕ στα αιγοπρόβατα μέσω της ενεργητικής και παθητικής επιτήρησης, επί θετικού αποτελέσματος είτε η εκρίζωση της διαπιστωθείσας εστίας Τρομώδης νόσου ή της ΣΕΒ είτε ο έλεγχος και η αποτροπή διασποράς του αιτιολογικού παράγοντα και ο αποκλεισμός του στη διατροφική αλυσίδα του ανθρώπου και των ζώων. Σημαντικό ρόλο στην εφαρμογή του προγράμματος παίζουν οι αρμόδιοι φορείς και κυρίως τα Τμήματα Κτηνιατρικής των Δ/νσεων Αγροτικής Οικονομίας των Περιφερειακών Ενοτήτων τα οποία είναι υπεύθυνα για την οργάνωση, το συντονισμό και την εφαρμογή της ενεργητικής και παθητικής επιτήρησης και των μέτρων εξάλειψης των ΜΣΕ συμπεριλαμβανομένης και της επιβολής των κυρώσεων στην περιοχή αρμοδιότητάς τους.

Τα τμήματα Κτηνιατρικής των Περιφερειών έχουν αναλάβει την εποπτεία και την εφαρμογή του ανωτέρου προγράμματος με βασικό  σκοπό την εξυγίανση των εκτροφών και την δημιουργία  ανθεκτικών ζώων στη νόσο. Συγκεκριμένα προβαίνουν σε δειγματοληψίες αίματος για το γονοτυπικό έλεγχο των προβάτων, ταυτοποιούν και εντοπίζουν την Τρομώδη Νόσο ή την Σπογγώδη Εγκεφαλοπάθεια, επιβάλλουν περιοριστικά μέτρα στις εκτροφές, διαχειρίζονται τα ζώα προβαίνοντας στην καταστροφή των ευαίσθητων ζώων, ενημερώνουν τους κτηνοτρόφους, επιβάλλουν κυρώσεις σε περίπτωση μη συμμόρφωσης στις απαιτήσεις του προγράμματος και αποζημιώνουν τους κτηνοτρόφους για την καταστροφή των ζώων τους.

Στην περιοχή μας το 2015 έχουν καταγράφει 60 μολυσμένες εκτροφές και 5000 μολυσμένα ζώα! Ο αριθμός αυτός καθιστά δύσκολη την συστηματική παρακολούθηση των εκτροφών, τη στιγμή μάλιστα που το ανθρώπινο δυναμικό δεν επαρκεί για το έργο αυτό. Στην Περιφερειακή ενότητα Λάρισας ένας και μοναδικός κτηνίατρος είναι υπεύθυνος για το πρόγραμμα, ο οποίος ενισχύεται κατά καιρούς από πενταμηνίτες. Το πρόβλημα της υποστελέχωσης δημιουργεί κενά στην εφαρμογή του προγράμματος, τα οποία εκμεταλλευόμενοι οι κτηνοτρόφοι ίσως καθυστερούν να ενημερώνουν τις αρμόδιες κτηνιατρικές αρχές και να απομακρύνουν τα ύποπτα ζώα από την εκτροφή.

Επιπρόσθετα, δεδομένης της κακής οικονομικής συγκυρίας,  η καθυστέρηση των πιστώσεων που απαιτούνται για τις εγκαταστάσεις που θα απασχοληθούν εκδοροσφαγείς,  για την περισυλλογή των ζώων, για τις αποζημιώσεις των κτηνοτρόφων, προκαλεί διολίσθηση του προγράμματος στο χρόνο.  Έτσι τα άρρωστα ζώα παραμένουν στις εκτροφές με κίνδυνο μόλυνσης ενώ τα νεκρά αιγοπρόβατα στην καλύτερη των περιπτώσεων στοιβάζονται στις εκμεταλλεύσεις, περιμένοντας να συλλεχθούν και να οδηγηθούν προς καύση, αποτελώντας εστία κινδύνου για τη δημόσια υγεία αλλά και μόλυνσης για το υπέδαφος και το περιβάλλον γενικότερα. Το δεύτερο τρίμηνο του 2015 ανεστάλη και η εφαρμογή του προγράμματος αποκομιδής και καύσης των νεκρών ζώων εντείνοντας τους κινδύνους για την δημόσια υγεία.

Κατόπιν των ανωτέρω ερωτάσθε:

  • Σε ποιες ενέργειες θα προβείτε ώστε το πρόγραμμα να εφαρμόζεται ορθά και έγκαιρα, προστατεύοντας έτσι και τη δημόσια υγεία;
  • Αν σκοπεύετε να ενισχύσετε τα τμήματα Κτηνιατρικής των Περιφερειών με στελέχη;

 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com