ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ ΣΤΟΝ ΑΣΕΠΟΠ ΤΥΡΝΑΒΟΥ

Σε εκτέλεση απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου καλούνται όλα τα μέλη του  Αγροτικού  Συνεταιρισμού  Ε.Π.Ο.Π.  Τυρνάβου   σε  β’ (Δεύτερη) εξ’ αναβολής Γενική  Συνέλευση την Κυριακή 12 Ιουνίου στην έδρα του Συνεταιρισμού 1ο χλμ. Λάρισας – Τυρνάβου πάροδος Πέρα Χώρας προς συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα:

1) Εκλογή εφορευτικής επιτροπής καθώς & αναπληρωματικών μελών αυτής.

2)Εκθεση του Δ.Σ του Συνεταιρισμού για τις εργασίες,τις δραστηριότητες & τα αποτελέσματα στην οικονομική χρήση 2015.

3)Ανακοίνωση & έγκριση του Ισολογισμού της 31/12/15 ανάλυση των αποτελεσμάτων  εκμεταλλεύσεως ,ανακοίνωση του αποτελέσματος της χρήσης 2015.

4)Εκθεση ορκωτού ελεγκτή για την χρήση 2015 καθώς και απαλλαγή των ευθυνών των μελών του Δ.Σ

5)Προγραμματισμός δράσεων και εφαρμογή επιχειρησιακών προγραμμάτων για την τρέχουσα διαχειριστική χρήση. Εκλογή ορκωτών ελεγκτών για την χρήση 2016.

 

 

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com