ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΣΕ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΚΑΙ ΑΜΠΕΛΩΝΑ

Η Σχολική Επιτροπή Α/θμιας Εκπαίδευσης Τυρνάβου προκηρύσσει δημόσιο πλειοδοτικό διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για την εκμίσθωση των κυλικείων του 1ου & 3ου  Δημοτικού Αμπελώνα καθώς και του 1ου & 4ου Δημοτικού Τυρνάβου.

Ο  διαγωνισμός θα διεξαχθεί ενώπιον των αρμόδιων Επιτροπών Διαγωνισμών,  στην αίθουσα δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Τυρνάβου στις 6 Ιουλίου 2016 ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00 (ώρα αποσφράγισης των προσφορών).

Περισσότερες πληροφορίες καθώς και αντίγραφα των όρων της διακήρυξης και αιτήσεις παρέχονται καθημερινά κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο γραφείο της Σχολικής Επιτροπής Α/θμιας Εκπαίδευσης Τυρνάβου, Στ. Καράσσου 1, τηλ. 2492350137,  καθώς και από τις σχολικές μονάδες, τηλ.: 1ο Δημοτικο Αμπελώνα 2492031201, 3ο Δημοτικό Αμπελώνα 2492031255, 1ο Δημοτικό Τυρνάβου 2492023900, 4ο Δημοτικό Τυρνάβου 2492022458.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com