ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΕΛΛΙΜΕΝΙΣΜΟ ΣΚΑΦΩΝ ΣΤΑΚΑΤΑΦΥΓΙΑ ΑΓΙΟΚΑΜΠΟΥ ΚΑΙ ΣΤΟΜΙΟΥ

Από την  14η Ιουνίου έτους 2016 έως και την 30η Ιουνίου έτους 2016 ξεκινά η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τον ελλιμενισμό σκαφών, κατά τις διατάξεις των υπαριθμ. ΚΥΑ 8122.1/03/2004 (ΦΕΚ Β΄310/2004) και 8122.1/29/2014 (ΦΕΚ Β΄ 2032/2014) στα αλιευτικά καταφύγια Αγιοκάμπου και Στομίου για το έτος 2016.

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να ελλιμενίζουν τα σκάφη τους στα αλιευτικά καταφύγια Αγιοκάμπου και Στομίου για το έτος 2016 θα μπορούν να προσέλθουν στα δημοτικά καταστήματα Σωτηρίτσας και Στομίου αντίστοιχα, να παραλάβουν, να συμπληρώσουν και να καταθέσουν σχετική αίτηση του Αυτοτελούς Λιμενικού Γραφείου Δήμου Αγιάς.

ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΟ Paidis.com